Annonce 1

Er der en milliardregning på vej til Fjernvarmeforbrugerne?

Uggelhuse - Langkastrup Kraftvarmeværk

Annonce 15

Pressemeddelelse i forbindelse med, at Dansk Fjernvarme skriver om prisstigninger i vente for varmekunder.

Ifølge adskillige medier skulle der være en milliardregning på vej til fjernvarmekunderne, når tilskuddet til elproduktionen på de små decentrale kraftvarmeværker forsvinder pr. 31. december 2018, men dette kan ikke være rigtigt.

Grundlaget for fjernvarmeprisen er, at den skal være renset for alle omkostninger, der ikke har noget med fjernvarme at gøre.

Uggelhuse – Langkastrup Kraftvarmeværk

Med andre ord så lægges der op til, at fjernvarmeforbrugerne skal betale for underskuddet på elproduktionen, hvilket er ulovligt [1].

Mens salg af el sker på markedsvilkår, så sker salg af fjernvarme som et monopol, hvor en af betingelserne er, at det skal overholde hvile-i-sig-selv princippet, hvilket betyder, at der hos fjernvarmekunderne kan opkræves det, som produktion og distribution af fjernvarme koster ikke mere og ikke mindre.

Hvile-i-sig-selv er fjernvarmeforbrugernes beskyttelse mod, at monopolvirksomhederne udnytter deres monopol til ugunst for forbrugerne.

Når Energi-, Forsynings- og Klimaministeren udtaler, at det er værkernes eget ansvar at foretage den nødvendige omstilling til en fremtid uden grundbeløbet. Så kan DENFO kun anbefale de berørte kraftvarmeværker, at de får udskilt elproduktion, fjernvarmeproduktion og distribution i 3 selvstændige selskaber.

Når tilskuddet til elproduktionen falder bort pr. 1. januar 2019, og elproduktion derfor ikke er rentabel, kan elproduktionsselskabet gå konkurs uden, at det får indflydelse på fjernvarmeproduktion eller -distribution og dermed ikke medfører en milliardregning til fjernvarmekunderne, men vil belaste kommunernes økonomi, da de har garanteret for lånene i fjernvarmeselskaberne. Så må ministeren jo for fremtiden finde ud af, hvor backupkapaciteten til den stigende mængde fluktuerende elproduktion så skal skaffes fra.

Se vedlagte bilag med henvisninger til lovgivningen.[1]

I forbindelse med følgende artikler på
Dansk Fjernvarme
Tv midt vest
Nord Jyske
BT
Ekstrabladet
Berlingske

Annonce 16