Annonce 1

Kan vi stole på vores Energiselskab mere?

Annonce 15

Troværdigheden til ens energiselskab er ikke eksisterende.

Troværdigheden til ens energiselskab er ikke eksisterende. Hvorfor dog det? Siden jeg fik skiftet min Ferraris måler har jeg ikke kunnet stole på mine afregninger fra mit energiselskab. Det sidst halve års korrespondance har da fjernet al tilliden til at jeg bliver korrekt afregnet. Med indførelsen af flexafregningen fra 01-01-2019 har man fjernet den allersidste troværdighed, for det første er man slet ikke klar til at afregne for solcelleejerne og andre VE kunder, man har ikke systemerne klar, det alene er amatøragtigt, man kunne forliges til at tro der har været DJØF’er ind over. Her følger det sidste halve års mailkorrespondance med mit energiselskab der pludselig blev splittet op under NRGI AMBA med 2 selvstændige selskaber NRGI Elsalg A/S og netselskabet KONSTANT Net A/S, alle 3 med samme adresse.

Varsling om flexafregning   

Energistyrelsen har besluttet, at du som ejer af et solcelleanlæg i nettoafregningsgruppe 6 fremover skal flexafregnes, dvs. afregnes time for time.

Det betyder flexafregning for dig

  • Fremover bliver du opkrævet betaling for markedsel ud fra dit bruttoforbrug (den strøm, du forbruger fra elnettet), hvor du i dag betaler for dit nettoforbrug (forbrug minus produktion). Betaling for markedsel er betaling for selve strømmen, dvs. uden diverse afgifter til staten og betaling til dit nelselskab.
  • Produktion (den strøm dit solcelleanlæg leverer til elnettet) bliver løbende solgt til Energinet til den aktuelle markedspris på den nordiske elbørs. Energistyrelsen står for afregning af produktionen til dig.

Det ændrer sig ikke

  • Nettariffer til dit netselskab bliver afregnet ud fra dit bruttoforbrug som i dag.
  • Elafgifter, PSO-tarif osv. bliver stadig afregnet efter en årsnettoopgørelse af dit forbrug.
  • En eventuel årlig overskudsproduktion bliver stadig afregnet med Energistyrelsen.

Hvornår træder ændringer i kraft?
Du bliver flexafregnet, når dit netselskab har klargjort din elmåler til flexafregning, dog tidligst fra den 1. januar 2019. Netselskabet er dem, der ejer ledningsnettet og elmålerne i dit område.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på

7011 4500 eller via www.nrgi.dk/kontakt

NRGi Elsalg A/S
Dusager 22 8200 Aarhus N
Tlf. 7011 4500
www.nrgi.dk

Mit spørgsmål var hvorfor har jeg ikke en summationsmåler?


Korrekt afregning

Svar Af E-mail (Huong) (20-09-2018 15:56)
Hej

Tak for din henvendelse.  
NRGi Elsalg har ikke opsat din måler, da det ligger uden for vores
forretningsområde. Måleren som findes ude på din måler, ejes af
netselskabet, KONSTANT Net A/S. Du skal derfor rette din henvendelse til dem, hvis du mener, der er noget der strider mod reglementerne.  
God dag    
Med venlig hilsen
Huong
Kundekonsulent      


Der røg den sidste tillid til korrekt afregning!!!

Årsopgørelse 2018
På grund af forsinket indlæsning af data, modtager du som solcellekunde i afregningsgruppe 6, ikke en årsopgørelse på årets første regning, som
du plejer.Vi forventer, at årsopgørelsen er med på din næste regning.
Hvis du har spørgsmål til ændringerne, er du altid velkommen til at
kontakte os på 7011 4500.
Vi sidder klar ved telefonen alle hverdage fra kl. 8 – 18.

Med venlig hilsen
NRGi Elsalg A/S
Dusager 22 8200 Aarhus N
Tlf. 7011 4500 www.nrgi.dk

Hvordan skal jeg kunne stole på, at jeg bliver afregnet korrekt når man ikke har mine data?

Skal man lige ”smage” på priserne inden man sender afregning ud?

Kan vi have tillid til energiselskaberne efterhånden?

Skal vi selv til at ofre måler, så vi selv har styr på afregningen er korrekt?

Hvorfor laver man ikke en meget mere enkel afregningsform, så alle kan forstå det inklusiv DJØFsegmentet?

Nu er nettet pludselig ejet af netselskaberne, hvem har betalt nettet?

Jeg har et andelsbevis på en værdi i 2001 kroner på 17.254 kr. Hvad det værd i dag og får jeg det udbetalt når jeg skifter selskab?

Skal DENFO ind over med dataovervågning, så det er en uvildig, uafhængig, og troværdig repræsentant for forbrugerne?

Der har aldrig været mere brug for DENFO end der er nu og bliver fremover (i DJØFsprog fremadrettet).

Cand Elektriker

Calle Handberg

Annonce 16