Annonce 1

Skræmmende læsning om Dansk Energi’s indblanding

Annonce 15

DENFO er noget rystet over hvordan man opfører sig i energisektoren.

Det er egentlig meget skræmmende at man har personer som Lars Aagaard Direktør for Dansk Energi til at blande sig og diktere i et demokratisk samfund.

Dansk Energi varetager ikke forbrugernes interesse, men det er positivt at Forsyningstilsynet nu er begyndt at lytte til DENFO. 

Det er vejen frem hvis vi skal have demokratiet tilbage i energisektoren, for der er godt nok opbygget meget “kammerateri” i den DJØFISEREDE energisektor og embedsværket.

” Forsyningstilsynet henstiller til elvirksomheder om at afgive retvisende oplysninger”

Forsyningstilsynet gennemfører for tiden en spørgeskemaundersøgelse, der skal kortlægge relationerne mellem monopolaktiviteter og konkurrenceudsatte aktiviteter i elsektoren.

I forbindelse med gennemførelsen af undersøgelsen har Forsyningstilsynet d.d. i et brev præciseret over for de berørte elvirksomheder, at det er af stor betydning for den samlede kortlægning, at spørgeskemaerne besvares retvisende for de faktiske forhold i de individuelle virksomheder.

Undersøgelsen er en væsentlig del af Forsyningstilsynets analyse af punkt tre i Kommissorium for analyse af konkurrenceforholdene i elsektoren for en tværministeriel arbejdsgruppe, som er nedsat af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet (Konkurrenceanalysen). I delanalysen undersøges bl.a., i hvilken grad de nuværende regler sikrer vandtætte skotter mellem monopolaktiviteter og konkurrenceudsatte aktiviteter i koncernforbundne netvirksomheder.”

http://forsyningstilsynet.dk/tool-menu/kontakt-og-presseinfo/nyheder/enkelt-nyhed/artikel/forsyningstilsynet-henstiller-til-elvirksomheder-om-at-afgive-retvisende-oplysninger/

Artikel fra Finans: El-branchen vil ensrette svar til kritisk undersøgelse

Læs hele artiklen her: https://vemagasinet.dk/wp-content/uploads/2019/02/2019.02.07-El-branchen-vil-ensrette-svar-til-kritisk-undersøgelse-1.pdf         


Brev fra Forsyningstilsynet:

https://vemagasinet.dk/wp-content/uploads/2019/02/2019.02.06-Henstilling_om_retvisende_besvarelse_af_spoergeskema_til_brug_for_konkurrenceanalyse_af_elsektoren-1.pdfB


Der bliver lyttet til DENFO nu.

DENFO varetager udelukkende energiforbrugernes interesse og er høringsberettiget.

Annonce 16