Annonce 1

Vil du have flere penge ud af dit solcelleanlæg? Så læs her…

Annonce 15


Er økonomi i dit VE-anlæg også blevet forringet?

Så har du nu muligheden for at være med til at ændre det.

Gør som over 3000 andre egenproducenter, meld dig ind i DENFO og deltag i vores fælles indsats overfor myndigheder og energiselskaber, for at sikre at vi får den afregning vi er blevet lovet.

DENFO har lagt sag an mod Energiministeriet, fordi de har tilladt ændringer af vilkårene er i modstrid med gældende love.

Tre centrale elementer i saganlægget er:

  • Branchen har presset på for at få adgang til at opkræve en tarif mv., selvom den ikke har lovhjemmel til at opkræve den. DENFO mener ikke, at egenproducenterne skal betale denne tarif.
  • Der bliver anvendt en forkerte målemetode som betyder, at egen producenters regning bliver højere. Myndighederne og branchen mener, at egenproducenterne selv skal betale, hvis de vil have udskiftet elmålerne. DENFO mener, at branchen selv må stå for, at afregningen bliver rigtig.
  • Branchen har presset på for at få indført flexafregning, selvom den ikke har lovhjemmel til at gøre dette. DENFO mener ikke, at egen producenters vilkår skal forringes, og da slet ikke fordi branchen ønsker flexafregning.

For den typiske egenproducent har disse ændringer ind til nu betyder en forringelse på gennemsnitlig 2.000 kr. pr. år. For kunder med fasemålere eller batterianlæg, er dette beløb dog væsentlig større.

Elbranchen arbejder samtidig aktivt på at indføre ekstra betaling for den strøm, der leveres til elnettet…
Dette vil medføre yderligere forringelse af dine vilkår i fremtiden.

Hvis du ikke vil acceptere dette, så meld dig ind i DENFO, og støt dermed op om retssagen.

Det koster 300 kr. (engangbetaling) til omkostningerne i forbindelse med retssagen og et medlemskab af DENFO koster 400 kr. pr. år.

Du løber ingen egen økonomisk risiko ved at støtte retssagen, som skal endeligt behandles i Københavns Byret den 22. – 23. august 2019.
Annonce 16