Annonce 1

DENFO arrangement støttet af Europa Nævnet på Bjerringbro Gymnasium onsdag d. 24. april 2019

Annonce 15

Hvad kan EU gøre for de danske energiforbrugere?
“Som Energiforbruger er du Europæer”


DENFO afholder arrangementet for at fortælle om forbrugernes rettigheder set fra EU’s direktiver mv.

Vi vil fra DENFOs side meget gerne invitere dig til, at deltage i det første af vores 7 EU-regionsmøder om EU’s betydning for forbrugerne i Danmark.
Det første Regionsmøde afholdes i Bjerringbro, onsdag d. 24. april på Bjerringbro Gymnasium.

Vi vil derfor opfordre alle, som har interesse, tid og lysten til i fremtiden, at være sikret en fair behandling, som forbruger inden for el, vand og varme i at deltage i dette arrangementet.

Med andre ord er forbrugerbeskyttelsen i dag meget ringe i Danmark for forbrugerne i forsyningssektoren, og i hænderne på store lobby interesseorganisationer som Dansk Energi, Dansk Fjernvarme og DANVA. Derfor er vi som forbrugere nødt til at vende os mod EU for at få opbakning, specifikt konkurrence direktivet og direktivet om urimelige aftalevilkår.
 
Samlet set er det EU’s klimapolitik der sætter retningslinjen for lovarbejdet og for den grønne omstilling, herunder er også den nye GDPR-forordning, som får omfattende betydning for alle borgere i EU landene.

Dilemmaet for energiforbrugeren er, at vi har en historisk forventning om forbrugerindflydelse, gennem andelsbevægelsen og fællesejet. Men siden den store liberaliseringen af elsektoren i 1997 er forbrugerindflydelsen blevet kraftigt udvandet, og i mange tilfælde er der ikke mere tilbage, virksomhederne er i dag reelt kommercielle, godt skjult af et AMBA mv.

Dette skal vi have talt med FORBRUGERNE om, for vi skal til at have vores indflydelse som energiforbrugere tilbage. Også her er EU’s fællesskabsregler det bedste udgangspunkt for dialogen, fordi energiforsyningen er grænseoverskridende og det er klimapolitikken også.

Tilmelding til arrangementet er nødvendig, da der serveres en let anretning fra Pandekagekroen.

Seneste melding onsdag 23. april kl 10.00 for at få den lette anretning fra Pandekagekroen.
Tilmeld dig arrangementet her igennem

Dørene åbnes fra kl. 17.30, hvor dagsordenen for dagens arrangement er følgende:

Vores forventede program:
18.00 – 18.30: Pandekager som laves af Pandekagekroen i Finderup
18.30 – 18.45: Velkomst og præsentation af DENFO (Danske energiforbrugere)
18.45 – 19.05: EU – oplæg, Charter mv. reglerne på området (DENFO)
19.10 – 19.30: EUs Vinterpakke mv. (Henning Bo Madsen)
19.30 – 19.50: Præsentation af debattører.
19.50 – 20.10: Kaffe m. kage
20.10 – 21.30: Debat, indlæg og spørgsmål fra salen

Mødet starter med oplæg vedr. EU-lovgivningen mv. på forbrugerområdet og deres beskyttelse i henhold til EU-lovene på dette område.

Debattører:
Preben Birr Pedersen (House of Energy)
Karen Melchior (opstiller til MEP)
Britta Thomsen (tidligere MEP)
Dina Myrup Raabjerg (opstiller til MEP)
Karin Gaardsted (politiker) er inviteret

Vi glæder os til at møde jer på vores regionsmøder rundt om i DanmarkAnnonce 16