Annonce 1

Viborg Fjernvarmeforbrugere bør tage magten tilbage i Viborg Fjernvarme Forening

Annonce 15

DENFO har siden deres henvendelse til Viborg Fjernvarme i maj 2018 efterforsket varmesektoren i Viborg.

Der ligger efterforskning af Viborg Energi, Viborg Boligselskab og Boligselskabet Sct. Jørgen. Dette vil der komme andre artikler, når efterforskningen er færdig.

DENFO i denne forbindelse oplevet følgende i deres efterforskning af Viborg Fjernvarme.

VFFs Bestyrelse som gang på gang handler ud fra hvordan Viborg Fjernvarmes Advokat Erik Bertelsen udtaler sig.
Han har flere gange i forbindelse med henvendelser fra DENFO til VFFs bestyrelse forelagt ham problematikken og han har udtalt sig således “Det er normal praksis, for dette har vi altid gjort sådan”, også selv om at den gældende lovgivningen ikke tillader denne form for praksis.

Eks. 1
Selv honorering af bestyrelsen

Viborg Fjernvarmes Forenings bestyrelse har aldrig modtaget generalforsamlingens godkendelse til at modtage nær 400.000 kr. i honorar pr. år gennem de seneste år. Honoraret er indenfor de seneste 3 år steget markant
“Det er normal praksis, for dette har vi altid gjort sådan”

Eks. 2
Dirigenten (Viborg Fjernvarmes Advokat) har tildelt stemmer modstridende vedtægterne siden 2014
Viborg Fjernvarme Forening har siden vedtægtsændringen i 2012, tildelt Viborg Boligselskab og Boligselskabet Sct. Jørgen, så mange stemmer, at de generelt har siddet på magten i Viborg Fjernvarme på bekostningen af de alm. forbrugeres rettigheder.
Dette har siden Erik Bertelsen i januar 2014 lavede en vejledning til vedtægterne og tilsendte den tidligere Bestyrelsesformand været gemt væk for generalforsamlingerne, samt blevet godkendt af dirigenten, som i 2014, 2015, 2017 og igen i 2018 samtidigt har været Erik Bertelsen. Han har altså været velvidende om, at vedtægterne ikke er overholdt og stemmetallene på generalforsamlingen har været ugyldige.
“Det er normal praksis, for dette har vi altid gjorde sådan”

Eks. 3
Viborg Fjernvarmes direktør oplyser til DENFO, at alle forbrugere som tilmelder sig forsyning bliver medlem af Viborg Fjernvarme Forening stik imod vedtægterne i § 3.3.
Viborg Fjernvarme Forening er ikke en forening, da dette strider mod hvordan Viborg Fjernvarme gennem vedtægterne håndhæver tilmeldingerne til Viborg Fjernvarme Forening. 
“Det er normal praksis, for dette har vi altid gjorde sådan”

Eks. 4
Viborg Fjernvarme Forening har ikke sit eget regnskab.
Regnskabet som Viborg Fjernvarme fremlægger er et fjernvarme regnskab og har aldeles intet med FORENINGEN at gøre, da dette skal være udskilt i 2 separate regnskaber, et for foreningen og et for fjernvarmeforsyningen.

Erhvervsstyrelsens krav til en forening, der driver erhvervsvirksomhed er:

  • Mindst to medlemmer
  • Medlemmerne har indgået en aftale om foreningens formål (oftest som vedtægter)
  • Medlemskredsen veksler
  • Medlemmerne betaler kontingent for at finansiere foreningens aktiviteter
  • Foreningens øverste organ er en generalforsamling eller et repræsentantskab, som kan ændre vedtægterne og udøve ejerbeføjelser, hvis foreningen ejer noget
  • Foreninger har en selvstændig ledelse, der er valgt af medlemmerne på en generalforsamling

Dette gælder betaling af honorar til en Bestyrelse, afholdelse af generalforsamling, kørselspenge til bestyrelsen mv.

Hvor er pengene kommet til bestyrelseshonorar med videre i Viborg Fjernvarme Forening uden en kontingent indbetalingen?

DENFO kan oplyse at pengene er hentet fra fjernvarmeregnskabet hos Viborg Fjernvarmes kunder.

Derfor politianmeldte en FORBRUGER også Viborg Fjernvarme. Men Midt- og Vestjyllands politis efterforskning var så mangelfuld at efterforskeren ikke engang opdagede at der manglede et  FORENINGSREGNSKAB.

Vi håber der er en dårlig smag i munden pga. den manglende kompetence af den første klasse efterforskning eller mangel på samme foretaget af politi og anklagemyndigheden i Midt- og Vestjyllands politi.

Yderligere forhold:
Samtidig oplyste Klaus Keller Viborg Fjernvarme Forenings bestyrelse om at Viborg Fjernvarme kun kan godkende prisstigningerne i henhold til den kontrakt bestyrelsen tegnet i forbindelse med Viborg Energis overtagelsen af GEOTERMI sagen i Kvols pga. Viborg Kommunes uvilje til at yde en kommunegaranti til Viborg Fjernvarmeforening m.fl.

Nu kom så voldgiftssagen oven i.

Hvad skyldes Viborg Kommunes uvilje? Hvis Viborg Fjernvarme fik egen varmeforsyning, så mistede Energi Viborg, kommunens eget energiselskab, den største og vigtigste kunde?
Der sidder 2 bestyrelsesmedlemmer fra Energi Viborg i Viborg Fjernvarme og 2 bestyrelsesmedlemmer fra Viborg Fjernvarmeforening (Formanden og Næstformanden) i Energi Viborg. Der hentes her flere hundrede tusinde til bestyrelses honorar

Disse 2 bestyrelsesmedlemmer (Formanden og Næstformanden) fra Viborg Fjernvarme var i oktober med til at godkende Viborg Energis varmeprisstigning for 2019 uden mandat fra foreningens ”bestyrelse”.

Eksempler findes i referater og regnskaber hos Viborg Fjernvarme fra det seneste år.

Hvor er den sunde skepsis fra forbrugerne i Viborg, som nu står med de store regningerne for bestyrelsernes manglende rettidige omhu, igennem de seneste mange år?  

Annonce 16