Annonce 1

DENFO arrangement støttet af Europa Nævnet på Tankstationen, Folkemødet Bornholm d. d. 13. juni 2019

Annonce 15

Hvad kan EU gøre for de danske energiforbrugere?
“Som Energiforbruger er du Europæer”

 

DENFO afholder arrangementet for at fortælle om forbrugernes rettigheder set fra EU’s direktiver mv.

 

 

Vi vil fra DENFO´s side meget gerne invitere dig til, at deltage i det andet af vores 5 EU-regionsmøder om EU’s betydning for forbrugerne i Danmark.

Det femte Regionsmøde afholdes i Allinge på Tankstationen, torsdag d. 13. juni på Folkemødet.

Vi vil derfor opfordre alle, som har interesse, tid og lysten til i fremtiden, at være sikret en fair behandling, som forbruger inden for el, vand og varme i at deltage i dette arrangementet.

Med andre ord er forbrugerbeskyttelsen i dag meget ringe i Danmark for forbrugerne i forsyningssektoren, og i hænderne på store lobby interesseorganisationer som Dansk Energi, Dansk Fjernvarme og DANVA. Derfor er vi som forbrugere nødt til at vende os mod EU for at få opbakning, specifikt konkurrence direktivet og direktivet om urimelige aftalevilkår.

Samlet set er det EU’s klimapolitik der sætter retningslinjen for lovarbejdet og for den grønne omstilling, herunder er også den nye GDPR-forordning, som får omfattende betydning for alle borgere i EU landene.

Dilemmaet for energiforbrugeren er, at vi har en historisk forventning om forbrugerindflydelse, gennem andelsbevægelsen og fællesejet. Men siden den store liberaliseringen af elsektoren i 1997 er forbrugerindflydelsen blevet kraftigt udvandet, og i mange tilfælde er der ikke mere tilbage, virksomhederne er i dag reelt kommercielle, godt skjult af et AMBA mv.

Dette skal vi have talt med FORBRUGERNE om, for vi skal til at have vores indflydelse som energiforbrugere tilbage. Også her er EU’s fællesskabsregler det bedste udgangspunkt for dialogen, fordi energiforsyningen er grænseoverskridende og det er klimapolitikken også.

 

Teltet åbnes fra kl. 12.30, hvor dagsordenen for dagens arrangement er følgende:

Vores forventede program:
13.00 – 13.15: Velkomst og præsentation af DENFO (Danske energiforbrugere)
13.15 – 13.40: EU – oplæg, Charter mv. reglerne på området (DENFO)
13.40 – 14.00: EUs Vinterpakke mv. (Henning Bo Madsen, Community Power)
14.00 – 15.00: Debat, indlæg og spørgsmål fra salen

Mødet starter med oplæg vedr. EU-lovgivningen mv. på forbrugerområdet og deres beskyttelse i henhold til EU-lovene på dette område.

Debattører:
Preben Birr Pedersen (House of Energy)
Britta Thomsen (tidligere MEP)
Der kommer flere deltagere

Schneider Electric er med under eventene for at deltage og fremvise deres Wiser Energy til overvågning af elforbruget i hjemmet.
Der findes større løsninger som er tilegnet virksomheder mv.

DENFO har lavet et samarbejdsaftale med Schneider Electric for DENFO´s medlemmer vedr. Wiser Energy.
Se videoen om hvad Wiser energy kan hjælpe dig med!

 

Vi glæder os til at møde jer på vores regionsmøder rundt om i Danmark

Annonce 16