Annonce 1

Dommen er afsagt for de mindre VE-ejere i København Byret, Banan republik eller retssamfund?

Annonce 15

Her fredag den 20. september har byretten i København afsagt dom i sagen vedrører fortolkning af lov nr. 722 af 25. juni 2010 og den efterfølgende overgangsordning lov nr. 1390 af 23. december 2012 – og om disse er overholdt overfor de berørte solcelleejere.

Byretsdommerens afgørelse er gået galt fra starten, da dommer skriver:

“Sagen er anlagt den 20. marts 2018. Sagen vedrører spørgsmålet om ukorrekt måling af solcelleejernes elforbrug og heraf forkert betaling for el og opkrævning af elafgifter.”

Dette er ikke den retssag DENFO har anlagt ved domstolen.

Derfor er dommeren antagelses af sagen ikke korrekt, for sagen DENFO har anlagt vedrører fortolkning af lov nr. 722 af 25. juni 2010 og den efterfølgende overgangsordning lov nr. 1390 af 23. december 2012 – lovfortolkning, loyal implementering af love, inkl. bemærkninger til loven, ordnede fortolkninger af bekendtgørelser for – og om disse er overholdt overfor de berørte solcelleejere.

Denne sag vedr. alle de mindre ve-ejere nemlig de små private anlægsejere, dem under 6 kW ydelse leveret til nettet, dem som er omfattet af loven om nettoafregning.

Københavns Byretsdommeren giver i hans afgørelse Energiministeriet ret, hvorfor DENFO og hermed solcelleejerne har tab sagen for nu.

Det er vores opfattelse, at Byretsdommeren har købt kammeradvokatens argument om at det var en afgiftssag, hvorfor resultatet blev som det blevet.

Byretsdommeren har nemlig ikke afsagt dom i sagen anlagt af DENFO ved domstolen vedrører fortolkning af lov nr. 722 af 25. juni 2010 og den efterfølgende overgangsordning lov nr. 1390 af 23. december 2012 – og om disse er overholdt overfor de berørte solcelleejere. at loven er klar og at den stadig gælder frem til 2032. Og så må net-selskaberne ikke til lommeregnerne for at beregne korrekte afgifter og årsopgørelser for alle 84.000 danske solcelleejere omfattet af nettoafregnings ordningen

Det har været det juridiske og hele sagens kerne under hele retssagen.

DOMSTOLENS ADGØRELSE:

PÅSTAND 1: Retten finder imidlertid, at sagsøgte ikke er rette sagsøgte.
PÅSTANDE 2 – 8: Retten afvises påstandene. Jf. retsplejelovens §348, stk 2, nr 3 og §349

DENFO og ejernes opfattelse af problemstillingen er, at der er Energistyrelsen der ikke har implementeret fortolkning af L162 afsnit 3.2.1.2, som Karsten Lauritsen den 17. januar giver DENFO oplysninger om er gældende bemærkninger for lovgivningen i skat lov 722. af 25 juni 2010.

Dommeren har dømt ud fra kammeradvokatens påstande, som under hele retssagen har føret en sag vedr. elafgifter og PSO-afregning, og som derfor på ingen måde har noget med DENFO´s retssag at gøre, da den alene omhandler lovfortolkning, loyal implementering af love, inkl. bemærkninger til loven, ordnede fortolkninger af bekendtgørelser for mindre ve- ejere /prosumere.

Dette burde have givet Dommeren, hvis han havde været opmærksom på dette, flere tanker til efterretning, men Byretsdommeren har afgjort sagen i henhold til kammeradvokaten fremlæggelse.

HAR KAMMERADVOKATEN OG BYRETSDOMMEREN INGEN BEGREB HAFT OM SAGENS RETTE SAMMENHÆNG ELLER HAFT VILJEN TIL AT HÅNDHÆVE DENNE SAG?

 

Dokumenter:

Påstandsdokument

Sagens oplysninger

København Byrets Dom

Annonce 16