Annonce 1

Energi selskabernes kvotehandel med CO2 gennem EU’s kvotesystem

Annonce 15

EU indledte i 2008 handel med CO2-kvoter mellem virksomheder, kraftværker og lande, kaldet ETS (Emissions Trading System). Systemet udgør en hjørnesten i EU’s klimapolitik.

  • Kvotehandlen dækker flere end 11.000 energitunge virksomheder og kraftværker i de 28 EU-lande. Cirka 45 procent af CO2-udledningen i EU er omfattet af ETS.
  • Systemet skal nedbringe udledning af drivhusgasser ved hjælp af markedskræfterne. Filosofien er at nedbringe CO2-udslippet, hvor det er billigst.
  • Kvotehandlen skal samtidig skubbe på den grønne omlægning af Europas energisystemer, så det kan betale sig at investere i vindmøller, solceller og andre vedvarende energikilder.

Kvoteprisen er i øjeblikket 7 euro per ton CO2, og den nye reform ventes at drive prisen op mellem 22 og 25 euro i gennemsnit over det kommende årti. Men det er ikke nok til at drive den grønne omstilling frem, mener kritikere.

Læs artikel her

 

Annonce 16