Annonce 1

Forbrugerne kommer længere og længere væk fra indflydelse.

Annonce 15

Forbrugerne kommer længere og længere væk fra indflydelse.

Det viser sig at det er fjernvarmenettet i Herning som Verdo gerne vil overtage – men har de glemt at forbrugerne har forkøbsret til netop fjernvarmenettet?

“§ 23 f. Inden et anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp, som ikke ejes af de forbrugere, hvis ejendomme er tilsluttet det pågældende anlæg, kan afstås til andre end kommuner, skal disse forbrugere tilbydes at købe anlægget til markedspris.
Stk. 2. Inden et anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp, som ejes af de forbrugere, hvis ejendomme er tilsluttet det pågældende anlæg, kan afstås til andre, skal den eller de kommuner, hvori anlægget er beliggende, tilbydes at købe anlægget til markedspris.
Stk. 3. Forkøbsretten efter stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse ved afståelse af ejerandele i et anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp eller af ejerandele i virksomheder, der ejer sådanne fremføringsanlæg.
Stk. 4. Forkøbsretten efter stk. 1 og 2 bortfalder, hvis forbrugerne eller kommunen ikke inden tre måneder efter, at tilbuddet er kommet frem, tilkendegiver at ville benytte den. Vilkårene for overdragelsen af anlægget fastsættes i mangel af mindelig overenskomst af Forsyningstilsynet.
Stk. 5. En aftale, som er indgået i strid med stk. 1, 2 eller 3, er ugyldig.”

Det er efter efterhånden ved at være lovløse tilstande, hvor bestyrelser træffer beslutninger uden Andelshavernes godkendelse og tilsagn.

 

Artikel fra EnergiWatch

Eniig køber Verdos elnet i opsigtsvækkende energihandel

https://energiwatch.dk/Energinyt/Energiselskaber/article11290455.ece?fbclid=IwAR2S0cEfyaqX5aMep6weq8oVNlbGkBLGI8VEGIrnnYpPme6kyxPMQiAqlP4

Annonce 16