Annonce 1

Hvad er Flexafregning?

Annonce 15

 

Flexafregning, eller Flexordningen, betyder at solcelleejere og husstandsvindmøllejere skal købe og sælge strøm til spotpris på timebasis. Overskudsproduktionen fra anlægget sendes ud på nettet, hvor vi sælger den til spotpris. Spotprisen varierer meget.

Typisk vil strømprisen ligge mellem 10 og 60 øre/kWh.  gennemsnitlig værdi estimeres p.t. 30 øre/kWh det seneste år.

Når solcelleejere og husstandsvindmøllejere så vil ”hente vores strøm hjem igen” fra nettet på et senere tidspunkt køber de den også til spotpris. Men det slutter ikke her. Elselskabet tager lige en fortjeneste på cirka 10 % og så skal der lægges moms oveni. Altså en merpris på cirka 38 % på spotprisen. Det er dette forhold, der betyder at flexafregning typisk vil betyde en meromkostning på cirka 500 kr. årligt for os.

Flexafregning betyder IKKE at solcelleejere og husstandsvindmøllejere pludselig skal til at betale fuld pris for strømmen. PSO og elafgift skal stadig kun betales af vores årlige nettoforbrug (den mængde strøm vi bruger mere end anlægget sender ud på nettet). De skal stadig betale solcelle abonnement, rådighedsbeløb og nettarif (som indført i 2016). Regnskabsmodellen fortsætter også som hidtil.

Energinets udsendte en høring, som blev afsluttet den 2. juni 2017 om, at alle solcelleejere skulle over på Flexordning.

I 2017 fik Danske Solcelleejere dog stoppet udrulningen efter samtale med Energiminister Lars Chr. Lilleholt den 20. september 2017.
Han sendte herefter sagen tilbage til Energinet med meddelelse om, at undersøge muligheden for at fjerne udgiften for solcelleejerne ved indførelsen af Flexordningen.

Energistyrelsen kom efter samarbejde med Dansk Energi og Energinet til selv samme løsning endnu en gang.

Læs Notat vedr. alternative løsningsmodeller til den foreslåede flexafregning fra 31.05.2018. 

Flexafregningen blev derfor introduceret af Energistyrelsen den 19. juni 2018. 

Energinet skriver på deres hjemmeside meget relevant for solcelleejerne hvordan og hvad dette måtte komme til, at koste solcelleejerene ved overgangen til Flexafregning.

Hvilken økonomisk betydning har omlægning til flexafregning?
Beregn den årlige konsekvens her
. Prøv Energinets konsekvensberegning

Du kan se dit målte forbrug og produktion på Eloverblik.

Vejledning om beregning af nettoafregning og opgørelse af egenproducentens køb og salg af elektricitet på elmarkedet
Se Energistyrelsens vejledning

Dette kommer til at koste mindre ve-anlægsejere ca. 0.10 – 0,15 kr. pr kWh som købes tilbage af sin egen producerede el.

 

 

Annonce 16