Annonce 1

Myndighederne udsætter det fleksible elforbrug

Annonce 15

Fra Dansk Energi:

Den såkaldte flexafregning lanceres ikke den 1. juli 2016 alligevel, sådan som det ellers har været planen. Dermed udsætter myndighederne muligheden for fleksibel fakturering af elforbruget, der betyder, at elkunder kan købe strøm, når den er billigst. Hos Dansk Energi ærgrer man sig på kundernes vegne.

Køb strøm, når den er rigelig og billig. Det er grundtanken i det fleksible elforbrug, som muliggøres med fjernaflæste elmålere og den fleksible afregning. Begge dele er væsentlige elementer i den såkaldte engrosmodel, der går i luften den 1. april 2016. Med den er der tale om den største reform af elmarkedet, siden liberaliseringen i 1999, og forberedelserne har indtil videre budt på en række forsinkelser og opstartsvanskeligheder fra myndighederne. Nu er flexafregningen så også udskudt på ubestemt tid.

Læs artiklen her

Annonce 16