Annonce 1

Udbygning med mindre elproducerende VE-anlæg

Annonce 15

Dette notat beskriver status for udbygningen med mindre, elproducerende VE-anlæg, og er en opdatering af notat om samme emne oversendt den 26. september 2014.

Langt størstedelen af udbygningen siden september 2014 er foregået i erhvervsvirksomheder, og udbygningen i erhvervsvirksomheder er derfor behandlet i et særskilt afsnit. Endvidere be-skrives forventningerne til pris- og teknologiudviklingen for solceller i et særskilt afsnit.

Siden september 2014 er reglerne om forhøjet støtte til husstandsvindmøller, solceller m.v. trådt i kraft, og Energinet.dk kan nu træffe afgørelse om forhøjet støtte. Det må forventes at have betydning for udbygningen i den kommende periode.

Mindre VE-anlæg til elproduktion omfatter:

 solceller

 husstandsmøller

 vandkraftanlæg

 bølgekraftanlæg og andre lignende anlæg til udnyttelse af strømme i havet

 bioforbrændingsmotorer

 stirlingmotorer, der anvender VE-brændsler.

Den samlede udbygning med mindre elproducerende VE-anlæg er pr. ultimo februar 2015 opgjort til 620 MW. Heraf er langt størstedelen solceller

Læs artiklen her

 

Annonce 16