Annonce 1

Energi-, Forsynings- og Klimaministeren vil igen plukke den alm. el forbruger

Annonce 15

Fra: Høring 15. november 2017, nr. 2017 – 6704

Høring af en række bekendtgørelsesændringer som følge af lovforslag L66 om overførsel af opgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren.

Ændringer af indholdsmæssig karakter er følgende:

Bekendtgørelse nr. 1208 af 14. november 2014 om kontrol og tilsyn med udbetalinger af pristillæg og andre ydelser til el produktionsanlæg m.v. (stamdatabekendtgørelsen) udstedes som ny. Det skyldes, at driften af stamdataregistret overføres fra Energinet til Energistyrelsen den 1. januar 2018 Bekendtgørelse nr. 393 af 26. april 2017 ændres, så Energinet fremadrettet kan afskrive i landføringskabler fra de kystnære havvindmøller over deres tariffer efter elforsyningsloven § 8, stk. 2.

Dette sker ved Energistyrelsens pålæg til Energinet om, at finansiering af de havvindmøller, hvor afskrivning i dag finansieres over PSO-tariffen, i stedet skal ske over net- og systemtarifferne.

Det vil sikre, at afskrivningerne med virkning fra og med 1. januar 2018 finansieres ens for alle havvindmølleparker og fortsat betales af elforbrugerne. Ændringen vil ligeledes betyde, at finansieringen af i landføringskabler ved åben-dør-havvindmøller fremover finansieres over tarifferne.

Kilde:

 

Annonce 16