Annonce 1

Energivirksomheders oplysning af forbrugere om energiforbrug og fakturering

Annonce 15

Fra FT, Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget

Høring om udkast til bekendtgørelse om energivirksomheders oplysning af forbrugere om energiforbrug og fakturering

Til udvalgets orientering fremsendes hermed et udkast til en ny bekendtgørelse om energivirksomheders oplysning af forbrugere om energiforbrug og fakturering. Energistyrelsen vil sende udkastet til bekendtgørelsen i 1 uges høring med høringsfrist den 23. november 2015.

Udkastet til bekendtgørelsen viderefører bestemmelser om energivirksomhedernes forpligtelse til at oplyse forbrugerne om udviklingen i deres elforbrug over en årrække i den gældende bekendtgørelse nr. 1452 af 16. december 2013 om energispare ydelser i net- og distributionsvirksomheder (Energispare Bekendtgørelsen), dog således at forpligtelserne på el området fra 1. april 2016 overgår fra net-virksomhederne til el-handelsvirksomhederne. Der tages hermed højde for den ændrede rollefordeling i engrosmodellen.

Læs hele Orienteringsbrevet til EFK-udvalg
og
Læs Bekendtgørelse om forbrugsoplysninger m.v

 

 

 

Annonce 16