Annonce 1

PSO-udgift til 4.320 MW solceller

Annonce 15

Fra: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet:

Spørgsmålet er stillet af Søren Egge Rasmussen:

Det bemærkes indledningsvist, at søgningen til 60/40-støtteordningen har rundet 4.500 MW pr. 29. april 2016. I svaret tages der udgangspunkt i denne mængde.

Støtten til havvindmøller og solcelleanlæg udbetales pr. kWh (produktion) og dermed ikke pr. MW (effekt/kapacitet). En sammenligning af PSO-udgiften til hhv. solcelleanlæg og havvindmølleparker bør derfor udarbejdes pr. kWh og ikke pr. MW.

Et solcelleanlæg forventes at producere elektricitet i ca. 1.000 fuldlasttimer i løbet af et år, mens havvindmøller forventes at producere elektricitet i ca. 4.500 fuldlasttimer i løbet af et år. Hermed vil Kriegers Flak på 600 MW producere væsentligt mere elektricitet end 600 MW solcelleanlæg i løbet af et år.

De kommercielle solcelleanlæg på 60/40-ordningen får ca. 12 øre/kWh i real PSO-støtte over deres levetid. Nye solcelleanlæg, der opsættes, antages at have en levetid på 30 år. Hertil kommer en indirekte støtte i form af, at solcel-leejere ikke selv afholder omkostninger til balancering af deres elproduktion. Når denne indirekte støtte medregnes, skønnes den samlede støtte til solcel-ler på 60/40-ordningen at være ca. 13 øre/kWh.

Læs hele svaret her

Annonce 16