Annonce 1

Nedlukning af 60/40-støtteordning til solceller, siger Energinet.dk

Annonce 15

Fra Energinet.dk:

Lovændringen vil betyde, at ansøgere, der ikke har fået tilsagn om muligheden for pristillæg, inden loven træder i kraft, mister muligheden for at få 60/40-støtten. Energinet.dk har på kort tid modtaget flere tusinde ansøgninger.

Energi-, forsynings og klimaminister Lars Christian Lilleholt fremsætter lovforslag om nedlukning af en del af den støtte, der går til den strøm, som nogle solcelleanlæg producerer.
Vedtages lovændringen, får det konsekvenser for den såkaldte ”60/40-ordning” – altså solcelleanlæg, der i de første ti leveår får 60 øre i støtte pr. kWh, anlægget producerer, og de efterfølgende ti år får 40 øre i støtte pr. kWh.
En lovændring vil betyde, at ansøgere, der ikke har fået tilsagn om muligheden for pristillæg, inden loven træder i kraft, mister muligheden for at få 60/40-støtten.
Ministeren begrunder i en pressemeddelelse et hasteindgreb med, at der i løbet af marts og april er kommet rigtig mange uventede ansøgninger til støtteordningen. Loven er vedtaget se her

Læs artiklen her

Annonce 16