Annonce 1

Danske Solcelleejere har anmodet Energistyrelsen om af suspendere Dansk Energis Tarifmodel 2.0

Annonce 15

Fra Foreningen af Danske Solcelleejere

Vi har fra Danske Solcelleejeres side d. 24. november 2016 sendt vores anmodning til Energitilsynet om, at suspendere Dansk Energis Tarifmodel 2.0 for solcelleejerne. Vi anser den som værende diskriminerende i henholdt til ellovens § 73.

Vi vil i denne situation, som vi er kommet i anmode alle solcelleejere om, at i støtte op om Foreningen med et MEDLEMSKAB så vi kan vise at “VI STÅR SAMMEN” og at foreningen også i fremtiden skal være med til at varetage solcelleejerenes fælles problemer i forhold til myndigheder, elselskaber  og producenter m.v.

2

PKT 1
Vi ønsker at Energitilsynet – i forbindelse med, at elmåleren hos mindre VE-producenter kører med 2 forskellige måletyper – suspender Dansk Energis tarifmodel 2.0 med tilbagevirkende kraft. Dette ønskes iværksat indtil at Elselskaberne og Elhandelsselskaberne har ensrettet målemetoden med henvisning til ellovens §73.

Det fremgår af elforsyningslovens (EFL) § 73, at prisfastsættelse af ydelser skal ske efter rimelige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier, i forhold til hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier (elforbrugere) giver anledning til. EFL giver ikke mulighed for at dispensere fra, at elkunder med solcelleanlæg kan udelades fra at betale til de ydelser, som de modtager fra elnettet.

Det anses derfor, at ellovens § 73 ikke overholdes, da der anvendes 2 forskellige målemetoder i forbindelse med afregningsmodellen i Dansk Energis tarifmodel 2.0. Dette er ikke i overensstemmelse med, at der i elloven er anført at

ydelser skal ske efter rimelige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier i forhold til hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier (elforbrugere) giver anledning til.

Kriteriet er ikke opfyldt, og det er derfor diskriminerende at solcelleejerne ikke afregnes ens.

PKT. 2
Vi vil i samme forbindelse anmode Energistyrelsen om, at der i fremtiden over for mindre VE-producenter anvendes summations-målemetoden, ud fra den begrundelse, at solcelleordningerne har været markedsført som “elmåleren render baglæns”.

Det er også den metode som ligger tættest på hvordan de tidligere Klima og Energiministre Lykke Friis, Martin Lindegaard, Niels Helveg Pedersen og mange andre politikere m.v. har omtalt hvordan solcelleejerenes elmåler fungerer og hvor de har italesat at det svarer til at elmåleren “render baglæns”.

Disse udmeldinger kan i forbindelse med tarifmodel 2.0 kun sammenlignes med Summationsmodellen for mindre VE-producenters elmålere.

Der kan i vedhæftet filen “Elmålere-på-individuel-vs-summation” ses, hvad konsekvensen er for den enkelte solcelleejere med hver af disse måle ordningerne “individuel import/ eksport og summationsmålere”, samt hvad betydning dette har for nettariffen når den indføres til januar 2017.

Med venlig Hilsen

Michael Hvitfeldt
Formand
Danske Solccelleejere

Brev til Energistilsynet

Vi har senere på måneden mere information omkring disse problem stillinger og yderlig dokumentation.

Annonce 16