Annonce 1

Den forventede opkrævning af PSO er for henholdsvis alle elforbrugere og erhvervslivet

Annonce 15

Fra FT, Energi-, Forsynings- og Klimaministeren, Lars Chr. Lilleholt

EKF-udvalget har i brev af 1. november 2016 stillet mig følgende spørgsmål 61 alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Søren Egge Rasmussen (EL).

Spørgsmål 61

Hvis ikke den samfundsøkonomiske gevinst er fratrukket jf. forrige spørgsmål, vil ministeren da oplyse, hvad den forventede opkrævning af PSO er for henholdsvis alle elforbrugere og erhvervslivet, såfremt der tages højde for den samfundsøkonomiske gevinst efter tilbagerulningen af forsyningssikkerhedsafgiften som i Energistyrelsens faktaark om Omkostninger ved Energiaftalen 2012 efter vækstpakken af juni 2014, jf https://ens.dk/sites/ens.dk/files/energistyrelsen/Nyheder/2014/faktaark_-_omkostningerne_ved_energiaftalen_2012_efter_vaekstpakken.pdf?

Svar

Tabellen nedenfor viser den forventede PSO-opkrævning for henholdsvis alle for-brugere og erhvervslivet i årene 2017-2020, baseret på seneste PSO-beregninger fra november 2016, der inkluderer ny budpris på Krigers Flak.
Tabellen er i faste 2016-priser.

Tabel 1. Forventet PSO-opkrævning (2017-2020)
Mia. kr. (2016-priser) 2017 2018 2019 2020
Forventet PSO-opkrævning (alle elforbrugere) 6,1 6,6 4,8 4,6
Forventet PSO-opkrævning (erhvervslivet) 3,5 3,8 2,8 2,7

Note: Skøn baseret på PSO-beregning fra november 2016, hvori ny budpris på Kriegers Flak er inkluderet.

Jf. svaret på EFK alm del spm. 60 skal den samfundsøkonomiske gevinst af tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften ikke fratrækkes PSO-opkrævningerne, da den ikke påvirker PSO-opkrævningerne.

Kilde

 

Annonce 16