Annonce 1

Hvis 1660 MW solcelleenergi godkendes er det ikke en trussel mod samfundsøkonomien, men statskassen

Annonce 15

Fra FT, Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget har i brev af den 19. december 2016 stillet mig følgende spørgsmål 10 i forbindelse med fremsættelsen af L91, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Søren Egge Rasmussen (EL).

Spørgsmål 9

Ministeren bedes redegøre for, på hvilket grundlag ministeren under samrådet den 19. december 2016 fremfører, at hvis ikke disse solceller stoppes, vil det være en trussel mod samfundsøkonomien?

Svar

Jeg mener ikke, at den anførte udbygning vil være en trussel mod samfundsøkonomien, men jeg mener, at der vil være tale om meget høje udgifter for statskassen.

Det samlede skøn over støtteudgiften, hvis alle ansøgningerne svarende til 1.660 MW godkendes, er groft estimeret til at udgøre ca. 4,5 mia. kr. over støtteperioden. Selv hvis det er langt mindre, som måtte blive realiseret, er der fortsat tale om en udgift langt ud over forventet. Det mener jeg, at der er behov for at reagere for at stoppe en ufinansieret udgift.

Med venlig hilsen

Lars Chr. Lilleholt

Kilde

 

Annonce 16