Annonce 1

Solcelleejere vågn op, offentlige myndighed vil igen udvande DIN solcelleordning.

Annonce 15

Foreningen af Danske Solcelleejere har i dag modtaget følgende “HØRING AF ENERGINET.DK´S METODER FOR FLEXAFREGNING AF ÅRSBASERET NETTOAFREGNING”, som bliver gælden hvis dette godkendes for de mere end 84000 årsbasset solcelleejere.

Vi kan på ingen måde se det rimelige i, at vi igen skal have udvandet vores anlægsinvesteringer.

 

Det er nu vi som solcelleejere
skal stå sammen.

 

Støt op om vores kamp
for at sikre dig,
og de betingelser du blev lovet,
da du anskaffede solceller.

 

“VI SKAL STÅR SAMMEN”.

 

Bliv medlem af Danske Solcelleejere så foreningen også i fremtiden kan være med til sikre og varetage dine fælles interesser og udfordringer, som solcelleejer i forholdt til myndigheder, elselskaber og producenter m.v.

I forbindelse med implementering af Engrosmodellen godkendte Energitilsynet d. 23. februar 2016 Energinet.dk’s metoder for flexafregning (timeafregningsmodel for små og mellemstore elforbrugere).

Metoderne omfattede ikke elforbrugere med årsbaseret nettoafregning, da Energi-net.dk på daværende tidspunkt afventede Energistyrelsens juridiske vurdering af, om det er muligt, at flytte denne forbrugsgruppe over på flexafregning.

Denne afklaring modtog Energinet.dk fra Energistyrelsen d. 31. marts 2017. Energistyrelsens vurdering er, at der ikke er lovgivningsmæssige hindringer for at overføre elforbrugere med årsbaseret nettoafregning til flexafregning.

På baggrund af afklaringen fra Energistyrelsen ønsker Energinet.dk Energitilsynets godkendelse af, at de allerede godkendte metoder for flexafregning også omfatter elforbrugere med årsbaseret nettoafregning.

Vedhæftede bilag 1 udgør et tillæg til den oprindelige metodeanmeldelse fra Energinet.dk. Notatet beskriver konsekvenserne af, at de godkendte metoder anvendes på elforbrugere med årsbaseret nettoafregning. Metoderne der blev anmeldt 4. september 2015 fremgår af bilag 2.

Energinet.dk ønsker høringsparternes bemærkninger til materialet.

Implikationer for elforbrugere med årsbaseret nettoafregning (primært solcelleanlægsejere)

Metoden vil betyde, at elforbrugere med årsbaseret nettoafregning vil få deres elproduktion og elforbrug målt løbende og handlet på timebasis fremfor på årsbasis. Dvs. elproduktionen ikke længere kan “gemmes” på elnettet til senere brug. Metoden forventes at få afledte økonomiske konsekvenser for hovedparten af elforbrugerne med årsbaseret nettoafregning (solcelleejere m.v.). De økonomiske konsekvenser er beskrevet uddybende i det vedhæftede høringsmateriale.

Metoden berører ikke afgifter, PSO eller tariffer.

Høringsperioden

Eventuelle høringssvar bedes fremsendt via mail til jhh@energinet.dk 15. maj 2017. Uddybende spørgsmål kan ligeledes rettes hertil.

Materialet findes ligeledes på www.energinet.dk under EL -> Forskrifter -> Mar-kedsforskrifter -> Markedsforskrifter i høring.

 

Hvad er flexafregning?
Flexafregning er fleksibel afregning – eller afregning på timebasis – og betyder, at elforbruget måles time for time. Med flexafregning har elforbrugerne derfor løbende mulighed for at blive afregnet for deres faktiske forbrug i modsætning til i dag, hvor forbruget typisk opgøres på måneds-, kvartals- eller årsbasis.
Udrulning af timeafregning / flexafregning til ca. 3.2 millioner private elforbrugere har afventet afklaring af, hvordan de ca. 80.000 årsnettoafregnede solcellekunder fremover skal afregnes.

 

Læs denne vigtige artikel om at “Danske Solcelleejere gør klar til kampen mod uretfærdighederne behandling af solcelleejerne

Materiale:

ENERGINET.DK´S METODER FOR FLEXAFREGNING – TILLÆG VEDR. ÅRSBASERET NETTOAFREGNING
METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015

Læs evt Energinets artikel for Regler for flexafregning af årsafregnede solcellekunder sendt i høring

Annonce 16