Annonce 1

Vedr. overordnede eltransmissionsnet på 400 kV og 132-150 kV-net er overdraget til Energinet.dk

Annonce 15

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget har i brev af 7. april 2017 stillet følgende
spørgsmål 274 alm. del, som Energiministeren hermed skal besvare.

Spørgsmålene er stillet efter ønske fra Søren Egge Rasmussen (EL).

Spørgsmål 274
Er det korrekt, at det overordnede eltransmissionsnet på 400 kV og 132-150
kV-net er overdraget til Energinet.dk på betingelse, så transmissionsnettet
ikke kan videresælges?

Svar
Det fremgår af § 1, stk. 2, i lov om Energinet.dk, at den overordnede infrastruktur
på el- og gasområdet, som varetages af Energinet.dk, skal forblive i offentligt eje.

Det er en aftale af 29. marts 2004 mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om
fremtidssikring af energiinfrastrukturen, som ligger til grund for lovens bestemmelse.

Det fremgår bl.a. af aftalen, at ”Parterne er enige om, at den nye statslige system- og transmissionsvirksomhed – EnergiNet Danmark [i dag Energinet.dk] – skal forblive i offentligt eje, som det allerede er sikret på gasområdet.”

Med venlig hilsen
Lars Chr. Lilleholt

Kilde

Annonce 16