Annonce 1

Elafgiften for elopvarmning reduceres fra 1 maj 2018

Annonce 15

Der er indgået en aftale om lavere elafgift til opvarmning allerede fra 1. maj 2018.

Samtidig afsættes der en pulje til projekter for energilagring. Begge initiativer er centrale områder, der er til gavn for den grønne omstilling.

V, S, DF, RV og SF netop indgået en aftale om at fremrykke den planlagte lempelser på elvarmeafgiften fra januar 2019 til maj 2018.

Det betyder, at elvarmeafgiften lempes med 15 øre fra 1. maj 2018 og 20 øre i 2020.

Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) udtaler, at han er rigtig godt tilfreds med, at det nu er lykkedes at finde penge til yderligere besparelser for elvarmeforbrugerne. Samtidig kan det forhåbentlig betyde, at flere skifter til eldrevne varmepumper. Det vil gavne den grønne omstilling,”

Finansieringen til denne fremrykningen er fundet i forhandlingerne om de såkaldte successionsmidler, der er forhandlet på plads i Skatteministeriet. Samtidig er der i aftalen fundet yderlig 130 mio. kr. til energilagringsprojekter. Pengene til puljen kommer fra en tillægsbevilling på finansloven 2018.

”Effektiv energilagring bliver et vigtigt element i fremtidens energisystem og den skal være med til at forbedre udnyttelsen af Danmarks store produktion af vedvarende energi. Så jeg ser frem til, at vi nu kan give et solidt skub til morgendagens lagringsløsninger,” siger Lars Chr. Lilleholt (V).

Fakta om elvarmeafgiftslempelsen:

  • Afgiften lempes med 15 øre pr. kWh fra 1. maj 2018. Denne lempelse gælder også i 2019.
  • Afgiften lempes med yderligere 5 øre pr. kWh i 2020 til en samlet lempelse på 20 øre pr. kWh.

Fra 2021 er der med Erhvervs- og Iværksætterpakken tilvejebragt finansiering til en varig lempelse på 10 øre. Regeringen og aftaleparterne bag Erhvervs- og Iværksætterpakken fra november 2017 er enige om at søge at gennemføre en varig lempelse af elvarmeafgiften med 25 øre pr. kWh fra 2021.

Kilde

Annonce 16