Annonce 1

Foreningen af Danske Solcelleejere var inviteret til møde af Klima-, Energi og Forsyningsminister Lars Chr. Lilleholt

Annonce 15

Fra Danske Solcelleejere

Danske solcelleejere havde onsdag den 20. september møde med Klima-, Energi- og Forsyningsminister, Lars Chr. Lilleholt.

Vores møde med Lars Chr. Lilleholt og hans embedsmænd startede med, at han forklarede, hvorfor han så Flexafregningen, som en meget vigtig og ufravigelig model for fremtidens flexible elhandel.

Han er meget interesseret i af finde en acceptabel og neutral model for årsbasserede solcelleejerene ved deres overgangen til Flexafregning. Grunden hertil er, at årsbasserede solcelleejerene ikke må lide tab ved overgangen fra tidligere model til indførelsen af Flexafregningen.

Vi talte efterfølgende med Lars Chr. Lilleholt og hans embedsmænd om problematikken med det diskriminerende forhold for mindre VE-producenter i forbindelse med summationsmåler kontra Individuelmålere og om de generelle forhold for probrugere, forbrugere og om at alle jo gerne vil betale klare og gennemskuelige afgifter for at få elsystemet til at fungere.

Til gengæld skal elsystemet og markedsmodellerne også understøtte den nødvendige udvikling i den grønne omstilling, og ikke drive de mest aktive grønne elkunder til, at gå udenom fællesskabet (OFFgrid). Der er en trend i tiden om at opsætte egen batteribank, og det vil sætte yderlig skub i den udvikling, hvis tariffer og afgifterne m.m. stiger uden meget gode begrundelser i fremtiden.

Disse to trends vil tilsammen modvirke udviklingen af Smart Grid, som ellers er den officielle danske vision for et stabilt elsystem med høj andel af vedvarende og fluktuerende elproduktion.

Foreningen oplevede konstruktivt møde med en god dialog, hvor de tekniske forklaringer bag vores pointer om målerproblematikken blev forstået, muligvis for første gang.  Vores kritik af Flexafregningen blev lyttet til, især fordi vi bredte solcelleejernes synspunkt ud til andre VE-ejeres interesser områder og alle mindre VE-producenter, elbilejere og varmepumpeejere – alle vil med tvangs indførelse af Flexafregningen miste interessen for at samarbejde med elsystemet over døgnet og over året.

Vores krav over for Politikerne og Energisektoren er at de i deres erhverv skal overholde §73 og EUs krav om, at det skal være rimelig, objektiv og ikke diskriminerende, samt at markedsførings og købe loven overholdes, da der findes for mange eks. på at de overtrædes af sektoren.

Vi kan på ingen måde give køb på solcelleejernes rettigheder.

Hjælp os med, at sikre med dig og dine rettigheder med dit medlemskab af foreningen.

Michael Hvitfeldt
Formand
Danske Solcelleejere

Annonce 16