Annonce 1

Energiministeren omdanner den gamle solcellepulje til ny udbudsmodel, sørgeligt for private forbrugere

Annonce 15

Fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Regeringen har fornyligt indgået en forlig med partierne i energiforligskredsen om, at afsætte 105 mio. kr. til én ny form for udbud, hvor solcelleprojekter på op til 1 MW kan byde ind. Den nye ordning forventes at give en udbygning af solcelleranlæg på ca. 35 MW i Danmark, der vil kunne levere et års forbrug af grøn strøm til 12.500 danske husstande.

 

Regeringen og partierne i energiforligskredsen (Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten) har indgået den nye aftale om at erstatte den resterende 2017-solcellepuljen, som blev aftalt af energiforligskredsen i 2013, med et udbud på solceller.

Med 2017-solcellepuljen kunne der i tilknytning til hustande søges om støtte i form af en afregningspris på 66-77 øre pr. kWh til solcelleanlæg på op til 6 kWh pr. hustand. Den forventede udbygning ville blive ca. 20 MW til en omkostning på ca. 105 mio. kr.

Da det var en dyr og ineffektiv udbygning med solceller, har regeringen foreslået at omdanne ordningen, så det samme beløb på 105 mio. kr. afsættes i et udbud, hvor solcelleprojekter på op til 1 MW kan søge om tilskud.

Det forventes at kunne give en samlet udbygning af solceller på 35 MW i stedet for 20 MW. De store anlæg i de 35 MW er mere effektive, og da udbudsformen samtidig sikrer lavere støttesatser forventes udbuddet at give mere end dobbelt så meget grøn energi for pengene.

”Jeg er glad for, at der i energiforligskredsen er opbakning til at indrette energipolitikken på en måde, så vi får mest mulig grøn energi for pengene. Regeringens forslag om at gå fra tilskudspuljer til udbud med konkurrence kan give mere end dobbelt så meget vedvarende energi for samme beløb. Det synes vi er sund fornuft, og vi forventer, at der bliver budt ind med solcelleprojekter der tilsammen kan forsyne 12.500 husstande årligt med grøn energi,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Solcelleudbuddet vil skulle godkendes af Europa-Kommissionen.

Foreningen af Danske Solcelleejere må desværre erkende, at Klima-, Energi- og Forsyningsminister Lars Chr. Lilleholt og forligskredsen er kommet ud af trit med befolkningens på solcelleområdet. Vi har nu siden november 2016 set den ene efter den anden af nye solcelleejere få installere solceller på deres nye boliger for overholde kunne energirammen for opførelse af nye huse. Disse nye solcelleejere er blevet ladt i stikken af ministeren og forligspartierne. De er henvist til at levere deres overskudsstrøm gratis til nettet, , da der ikke findes nogen balanceansvarlig som vil modtage strøm og give penge for det. Disse energirammer er en del af Bygningsreglementet, som skal overholdes ved opførelse af et nyt huse.

Vi håber på  at ministeren snarest muligt vil sikre disse forbrugere ordnede forhold.

Annonce 16

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.