Annonce 1

Høringsudkast til bekendtgørelse om solceller efter Nov. 2012

Annonce 15

Bekendtgørelsesudkastet indeholder forslag til udmøntning af de nye støttereg-ler til solcelleanlæg, som blev vedtaget af Folketinget med lov nr. 900 af 4. juli 2013. Udkastet indeholder primært regler om

1. hvad der forstås ved fælles solcelleanlæg,
2. fordeling af puljen på 20 MW årligt i perioden 2015-2016 og
3. generelle regler om pristillæg, herunder ændring af pristillæg.

Læs orienteringen
Læs Høringsudkast

Læs Artiklen fra energistyrelsen

Annonce 16