Annonce 1

Høring af udkast til tilkendegivelse fra Energitilsynet vedr. tariferingsmodel 2.0, samt revideret rådighedsbetaling for anlæg uden produktionsmålere

Annonce 15

Danske Solcelleejere har i dag modtaget følgende hørings udkast fra Energi Tilsynet vedr. tariferingsmodel 2.0, samt revideret rådighedsbetaling for anlæg uden produktionsmålere.

Det indstilles, at Energitilsynet på baggrunde af vedlagte sagsfremstilling og vurdering tilkendegiver følgende:

  • En korrekt anvendelse af den nye tariferingsmodel vil føre til tariffer, der er forenelige med kravene i elforsyningslovens § 73, og modellen tages derfor til efterretning i medfør af elforsyningslovens § 73 b.
  • Ved ovenstående tilkendegivelse vedr. den nye tariferingsmodel forudsættes det dog, at der i relation til debitortab følges op på karakteristika for de konkursramte el-leverandører, med henblik på en fremadrettet vurdering af, om tariferingsmetoden fortsat er i overensstemmelse med elforsyningslovens § 73.
  • Ved ovenstående tilkendegivelse vedr. den nye tariferingsmodel forudsættes det endvidere, at Dansk Energi senest 2 år fra engrosmodellens og dermed den nye tariferingsmodels opstart, dvs. d. 1. april 2018 genanmelder den simplificerede model, hvor de opnåede erfaringer og eventuelle ændringer i modellen beskrives.
  • Den anmeldte standardrådighedsbetaling på 65 kr. pr. år vurderes at være forenelig med kravene i elforsyningslovens § 73, og derfor tages til efterretning i medfør af elforsyningslovens § 73 b.

 

Udkast fra Energi Tilsynet, til tilkendegivelse vedr. tariferingsmodel 2 0

Anmeldelse af Dansk Energi’s tarifberegningsmodel

Tarifering i elnetselskaber

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Annonce 16