Annonce 1

Solcelle projekter påbegyndes den. 1. juli 2015 eller senere

Annonce 15

De nye regler beskrevet i artiklen gælder anlæg, hvor projektet påbegyndes den. 1. juli 2015 eller senere, og som nettilsluttes den 1. januar 2016 eller senere. (Bemærk dog, at du som kommende solcelleejer stadig har mulighed for at søge de særlige solcellepuljer i stedet for den nye ansøgningsprocedure beskrevet i artiklen.)

Køber man anlægget den 1. juli 2015 eller senere og nettilslutter inden 1. januar 2016, gælder de nuværende regler for pristillæg. Dvs. at man for private solcelleanlæg kan få del i puljerne, og for øvrige anlæg først skal søge om pristillæg, når anlægget er nettilsluttet.

Energinet.dk opfordrer dog alle, der har planer om at købe et anlæg efter 1. juli 2015, til at søge om tilsagn hos Energinet.dk, inden de påbegynder projektet – også selv om det forventede nettilslutningstidspunkt ligger før 1. januar 2016. Hvis man mod forventning først nettilslutter sit anlæg efter 1. januar 2016 – uden på forhånd at have søgt om og fået tilsagn og muligheden for pristillæg hos Energinet.dk, vil man risikere helt at miste retten at få pristillæg.

Hvis man har købt sit anlæg før 1. juli 2015, men først nettilslutter det den 1. januar 2016 eller senere, er det op til Energinet.dk at vurdere, om nettilslutningstidspunktet skyldes omstændigheder, der er ude af anlægsejerens hænder.

Hvis anlægget, hvor projektet er påbegyndt før 1. juli 2015, er over 500 kW, skal anlægsejer søge Energinet.dk om støtte senest den 31. oktober 2015 for at kunne opnå støtte.

Projektets påbegyndelse
Et projekt anses som værende påbegyndt, hvis arbejdet på investeringsprojektet er påbegyndt eller det første bindende tilsagn om køb af udstyr eller indgåelse af andre forpligtelser, som gør investeringen endelig er foretaget. Projektet anses også for påbegyndt, hvis den fysiske etablering af anlægget er startet.
Projektet regnes derfor ikke som påbegyndt, hvis der er underskrevet en købsaftale, der er betinget af Energinet.dk’s tilsagn om pristillæg. Ligesom projektet heller ikke regnes for påbegyndt, hvis der er købt en grund eller er foretaget andet forberedende arbejde, f.eks. indhentning af tilladelser fra kommunen til opstilling af anlæg

Original tekst her

Annonce 16