Annonce 1

Støtte til el fra solceller, ansøg fra 1 Oktober til 31 Oktober 2015

Annonce 15

El fra solceller støttes med pristillæg og nettoafregning.

Energinet.dk afholder endnu en ansøgningsrunde i efteråret 2015, hvor den uudnyttede mængde watt fra den første ansøgningsrunde fordeles. Overskydende watt fra de fire underpuljer slås sammen til en samlet pulje i anden ansøgningsrunde. Ansøgningsrunden afholdes fra den 1. oktober 2015 og løber frem til og med den 31. oktober 2015.

Timebaseret nettoafregning

Solcelleanlæg tilsluttet egen elmåler (forbrugsinstallation) kan nettoafregne på timebasis. Timebaseret nettoafregning indebærer, at du ikke skal betale PSO og elafgifter af den el, som du producerer og forbruger inden for samme time. Værdien af den elproduktion, du selv kan forbruge inden for samme time, svarer således til de sparede omkostninger ved køb af elektricitet. Netvirksomheden i dit område kan dog opkræve en rådighedsbetaling for den elproduktion, som du selv forbruger. Lejere kan desuden nettoafregne produktionen fra et solcelleanlæg ejet af udlejer af ejendommen. Dette gælder både for private lejere og for erhvervslejere. Du kan læse mere om nettoafregning i nettoafregningsbekendtgørelsen og på SKATs hjemmeside.

Det generelle pristillæg

Du skal være opmærksom på, at der fra 1. juli 2015 gælder en ændret ansøgningsprocedure for det generelle pristillæg. Hvis du ønsker at modtage det generelle pristillæg, som er på 60 øre/kWh i de første 10 år fra nettilslutningstidspunktet og 40 øre/kWh i de efterfølgende 10 år, skal du først ansøge om et tilsagn fra Energinet.dk, før du påbegynder projektet, dvs. køber og/eller etablerer dit solcelleanlæg. Det er således en forudsætning for at kunne ansøge om tilsagn, at du har indgået en købsaftale, der er betinget af, at du opnår tilsagn. Du kan søge om tilsagn hos Energinet.dk fra ultimo august 2015. Du kan læse mere om den ændrede ansøgningsprocedure i faktaarket her.

Hvis du har påbegyndt dit projekt inden 1. juli 2015, men endnu ikke har nettilsluttet anlægget, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige overgangsregler for din ansøgning. Du kan læse mere herom på Energinet.dks hjemmeside.
Læs resten på Energinet.dk her

Annonce 16