Annonce 1

Hvornår har et solcelleanlæg tjent sig selv ind i miljøregnskabet?

Annonce 15

En læser vil gerne vide, hvor lang tid han skal have sit solcelleanlæg, før regnskabet er i balance i forhold til brugt energi og CO2-udledning. Seniorkonsulent fra Teknologisk Institut svarer.

Vores læser Henrik Markussen har spurgt:

Hvor lang skal levetiden for et solcelleanlæg være, for at det har produceret ‘sig selv’, og regnskabet er i balance? Her tænker jeg på gevinst kontra forbrug af energi på produktion af aluminium, glas, kabler, elektronik, CO2-udledning, m.m.?

Seniorkonsulent Ivan Katic, Køle- og Varmepumpeteknik, Teknologisk Institut, svarer:

CO2-belastningen fra fremstilling af et solcelleanlæg kan opdeles i bidrag fra fremstilling af selve cellerne, modulrammer, indkapsling og glas, invertere, kabler og andet hjælpeudstyr.

For anlæg med siliciumceller stammer cirka 2/3 af belastningen fra elforbruget til selve silicium-materialet, som udvindes ved en højtemperaturproces. Den konkrete CO2-belastning vil derfor afhænge af, hvordan elektriciteten er fremstillet.

Der er sket meget for at nedbringe omkostningerne pr. W solcelle, blandt andet ved at gøre cellerne tyndere og større, men der er grænser for, hvor langt man kan komme med den traditionelle teknologi.

Læs artikel her

Annonce 16