Annonce 1

Ikraftsættelse af bekendtgørelser for solcelleanlæg, husstandsvindmøller m.v.

Annonce 15

Bekendtgørelserne har været i høring i perioden 2. juli 2015 til 13. august 2015. Høringen har ikke givet anledning til væsentlige ændringer.

Bekendtgørelserne udmønter den nye ansøgningsprocedure, som blev vedtaget af Folketinget med lov nr. 744 af 1. juni 2015 (L 163), som trådte i kraft den 1. juli 2015.

Høringsnotater og udstedte bekendtgørelser:

1. om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere.

2. om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller.

3. om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m.

4. om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet (nettoafregningsbekendtgørelsen)

Brev til udvalget

Høringsnotat – solceller

Høringsnotat – små VE-anlæg

Høringsnotat – Husstandsvindmøller

Høringsnotat – nettoafregning

Bek om pristillæg på solcelleanlæg

Bek. om pristillæg til VE

Bek. om nettilslutning af vinmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet

Bek. om netto afregning for egenproducenter af elektricitet

Kilde: FT.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonce 16