Annonce 1

Svar fra Beskæftigelsesministeren på spørgsmål omkring barselsudligning for selvstændige

Annonce 15

Beskæftigelsesudvalget har i brev af 31. august 2015 stillet følgende spørgsmål (BEU alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Bjarne Laustsen (S).

“Ministerens bedes kommentere henvendelse af den 27. august 2015 fra Danske Solcelleejere om at vedvarende energianlægsejere skal betale barselsudligning for selvstændige, jf. BEU alm. del bilag 23. Ministeren bedes herunder redegøre for årsagen til, at ejere af vedvarende energianlæg skal betale til barselsudligning for selvstændige?”

Svar fra Minister, Jørn Neergaard Larsen

Jeg kan oplyse, at som reglerne er i dag, er fysiske personer, der ejer et vedvarende energianlæg, undtaget fra lovens anvendelsesområde. Det fremgår af lovens § 1, stk. 3. Imidlertid har det ikke af systemmæssige årsager været muligt maskinelt at udsøge disse personer, hvorfor også ejere af solcelleanlæg kan have fået en opkrævning fra ATP.

Af opkrævningen er det fremgået, at personer, der alene er registreret som selvstændig, fordi de ejer et vedvarende energianlæg, eller udlejer en bolig i en forældrekøbssituation, skulle kontakte ATP.

Jeg kan også oplyse, at alle personer, der har nået at indbetale bidraget, automatisk vil få bidraget refunderet til deres NemKonto i løbet af september måned.

Som det er udvalget bekendt, jf. min skriftlige orientering af udvalget den 9. september 2015, vil regeringen nu overveje, hvordan barselsudligningsordningen for selvstændige hensigtsmæssigt håndteres fremadrettet.

Jeg henviser i øvrigt til min skriftlige orientering til udvalget af 9. september 2015.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet
Læs artiklen her

Annonce 16