Annonce 1

Nyt benspænd: Solcellevilkår ændres halvanden uge før ny pulje åbnes

Annonce 15

Solcellebranchen er dybt frustreret over annoncering af nye vilkår i sidste sekund, før ny støttepulje åbnes: Nu kan solceller ikke mere opsættes med håndværkerfradrag, og det gør et privat anlæg 5.000 kroner dyrere.

Det viser brancheforeningen Tekniqs nærlæsning af vilkårene for at få del i støttepuljen, som blev offentliggjort sidste onsdag den 23. september på Energinet.dk’s hjemmeside. Puljen åbnes på torsdag den 1. oktober.

Af hjemmesiden fremgår det, at solcelleanlæg ikke kan få del i tilskudspuljen, hvis man samtidig har tænkt sig at anvende Boligjobordningen, hvilket hidtil har været tilladt under den ‘gamle’ Boligjobordning.

En oplysning, som ikke fremgik af høringsudgaven af den bekendtgørelse, som vilkårene for uddeling af den nye pulje hviler på

Forbud mod dobbeltstøtte fra 2014

I e-mailen angiver styrelsen, at den nye praksis kommer fra en afgørelse fra Europa-Kommissionen fra oktober 2014, hvor støtten til solceller, hustandsmøller m.v. blev godkendt. Og at det fremgår af disse afgørelser, at de danske myndigheder har bekræftet, at der ikke vil kunne ydes nogen investeringsstøtte til de anlæg, der modtager støtte under den anmeldte støtteordning.

Energistyrelsen har herefter vurderet, at kravet i afgørelserne fra Europa-Kommissionen bevirker, at en ansøger ikke kan opnå støtte efter reglerne om eksempelvis solceller og samtidig modtage eksempelvis fradrag under Boligjobordningen.

Kravet gælder generelt for al supplerende investeringsstøtte og ikke kun for Boligjobordningen. For god ordens skyld gøres der opmærksom på, at dette krav ville gælde, uanset om kravet er anført i bekendtgørelserne eller ej.

Det fremgår ikke af e-mailen, hvorfor det nye princip ikke er blevet meldt ud langt tidligere.

Kilde: Ingeniøren
Læs artiklen her

Annonce 16