Annonce 1

Præcisering af praksis fastlagt for elopvarmede helårsboliger med solceller

Annonce 15

Den 28. september offentliggjorde Skat, præcisering af reduceret elafgift for solcelleejere med elopvarmet bolig.

Der er ikke tale om en ændring af praksis, men derimod en præcisering af praksis som fastlagt i Skatterådets afgørelse i SKM2014.7.SR.

Som følge af at der har været usikkerhed om forståelsen af SKM2014.7.SR, henledes opmærksomheden på muligheden for genoptagelse efter principperne i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, for net- og transmissionsvirksomheder, der har afregnet elafgiften opkrævet hos elvarmekunder til SKAT.

Det vil sige, at der kan ske genoptagelse for afgiftsperioder, der ligger 3 år forud for offentliggørelsen af dette styresignal

Kilde; Skat
Læs hele
Præcisering af praksis fastlagt for elopvarmede helårsboliger med solceller

Annonce 16