Annonce 1

Gennemsnitlige støtteomkostninger pr. kWh der i Danmark gives til vedvarende energi i forhold til det øvrige EU

Annonce 15

Den nyeste rapport som Energistyrelsen er opmærksom på, der har foretaget en sammenligning af støtteomkostningerne til vedvarende energi (VE), er fra Council of European Energy Regulators (CEER) fra januar 2015. CEER har i rapporten foretaget sammenligningen for 21 forskellige EU-lande samt Norge i 2012 og 2013.

Af rapporten fremgår det, at støtten til VE i Danmark i 2012 i gennemsnit var knap 25 øre pr. produceret kWh VE, jf. figur 1 nedenfor. Blandt de 21 EU-lande der er dækket i rapporten var det i 2012 kun Irland (10 øre/kWh), Estland (11 øre/kWh), Finland (16 øre/kWh) og Sverige (17 øre/kWh), der gav mindre i støt-te til deres VE end Danmark gjorde. Ifølge rapporten gjorde samme rækkefølge sig gældende i 2013. Resten af landene gav således mere i støtte til deres VE-produktion end Danmark, heriblandt Tyskland med mere end 1 kr. pr. kWh VE i 2012. Danmark var dermed ifølge rapporten et af de lande, der umiddelbart i de pågældende år gav mindst i støtte til VE pr. produceret kWh.

CEER rapport: Status Review of Renewable and Energy Efficiency Support Schemes, Link til rapporten

Figur 1 Gennemsnitlig støtte til VE i 2012 i 21 EU-lande

Det er ligeledes værd at bemærke, at fordi Danmark i 2012 ifølge rapporten var det land blandt de 21 EU-lande, der giver VE-støtte til den største andel af el-produktionen, så udgjorde støtten til VE ifølge rapporten knap 14 øre pr. kWh af den samlede el produktion i 2012, jf. figur 2 nedenfor. Dette var kun overgået af Italien (24 øre/kWh), Tyskland (19 øre/kWh), Spanien (15 øre/kWh) og Grækenland (14 øre/kWh). De samlede støtteudgifter til VE i 2012 var således blandt de fem højeste blandt de 21 EU-lande, hvilket som nævnt skal ses i lyset af, at Danmark støttede den største andel VE i elproduktionen.2

Det er generelt vanskeligt at foretage sådanne landesammenligninger. Eksempelvis er sammenligningen vanskeliggjort af, at landene giver forskellig type støtte i form af anlægstilskud, direkte driftstilskud samt indirekte tilskud i form af for eksempel afgiftsfritagelser. Resultaterne vil endvidere kunne variere en del fra år til år, da de blandt andet er påvirket af sammensætningen af VE-teknologier, af elpriserne og af VE-produktionen fra de forskellige teknologier i de enkelte lande i de enkelte år. Energistyrelsen har ikke foretaget en nærmere vurdering af den anvendte metode i rapporten eller forholdt sig særskilt til tallene for Danmark og de øvrige lande.

Denne opgørelse er ikke foretaget i rapporten for 2013.

Figur 2 Støtte til VE pr. kWh samlet elproduktion i 2012 i 21 EU-lande.

Kilde: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Læs artiklen her

Annonce 16