Annonce 1

Vil ministeren sikre et godt investeringsklima i vedvarende energi?

Annonce 15

Fra FT Christian Poll (AL)

Han har den 20. oktober 2015 stilletfølgende spørgsmål (S 98) til Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt (V).
Hvordan vil ministeren sikre et godt investeringsklima for de virksomheder, der overvejer at investere i vedvarende energi, og som nu bekymrer sig om regeringens stop-go-politik?

De brede rammer for energipolitikken – og dermed også for de virksomheder, der investerer i vedvarende energi – fastsættes i forbindelse med de brede energiaftaler, som vi har tradition for i Danmark. Den nuværende energiaftale, som rækker frem til 2020, rummer en række elementer, der bidrager til at sikre gode vilkår for den grønne industri i Danmark. Det vil også være tilfældet for den næste energiaftale, hvis det står til regeringen.

Samtidig er der behov for at være opmærksom på, at store investeringer i grøn industri kan medføre, at investeringer i energitunge virksomheder fortrænges , og at høje energiafgifter og PSO kan svække konkurrenceevnen i visse konkurrenceudsatte erhverv.

Derfor er jeg meget optaget af at sikre, at der skabes en fornuftig balance mellem dem, der får gavn af støtten til vedvarende energi og er med til at producere og eksportere grønne energiteknologier, og dem der skal finansiere den støtte, som ydes til den grønne industri, det vil sige skatteborgere og elforbrugende husholdninger og virksomheder.

Med venlig hilsen
Lars Chr. Lilleholt

Læs original brev her

Annonce 16