Annonce 1

DTU International Energy Report 2015

Annonce 15

Fra DTU, Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi:

Energy systems integration for the transition to non-fossil energy systems

DTU’s årlige energirapport fokuserer i år på de ændringer i energisystemerne som er nødvendige for den grønne omstilling. En omstilling der skaber problemer for elnettet. Men ved at lade elnettet spille tæt sammen med naturgasnettet, fjernvarmenettet og transport er vejen banet vejen for et fossilfrit energisystem i fremtiden.

I Danmark er den langsigtede plan at kul, olie og gas skal erstattes med bæredygtige energikilder som sol og vind. Men vind og sol producerer kun el, når vinden blæser og solen skinner. Det kan give ustabilitet i elnettet. Problemet kan afhjælpes ved at lade elnettet spille tæt sammen med de andre energinet, vi har i Danmark – naturgas- og fjernvarmenettet.

Læs artiklen her

Annonce 16