Annonce 1

I forbindelse med Dansk Energis nye tarif for solcelleejere

Annonce 15

I denne her forbindelse har Danske Solcelleejere tidligere sendt følgende spørgsmål til politikkerne:

Bjarne Laustsen
Maria Reumert Gjerding
Christian pool

Danske Solcelleejere var med til konferencen for solceller på Christiansborg d. 29. okt. 2015, hvor de fremlage, at der er strid om hvorfor, at solcelleejere og husstandsvindmølleejere skal betale både rådighedstarif og nettarif, hvis anlægget er i service, i stykker eller nedtaget pga. fejl.  I Bekendtgørelse af lov om elforsyning og anmeldelse af Dansk Energi’s tarifberegningsmodel ”Tarifmodel 2.0” i punkt 3. ”om grundprincipper i tarifberegningsmodellen” står der hvordan rådighedstariffen skal overholde bekendtgørelse af lov om elforsyning § 73.

3. om grundprincipper i tarifberegningsmodellen
Omkostningsægthed/rimelighed: Den enkelte kunde skal dække de omkostninger han giver anledning til i nettet. En kunde bør hverken betale mere eller mindre end de omkostninger, vedkommende påfører forsyningsvirksomheden ved sin tilslutning og tilstedeværelse som kunde, samt omkostninger i forbindelse med den leverance, som vedkommende modtager, samt et rimeligt bidrag til virksomhedens overskud inden for den udmeldte indtægtsramme.

Hvorfor skal solcelleejere og husstandsvindmølleejere i henholdt til ”Tarif 2.0” betale dobbelt tarif. Elselskaberne har ingen udgift til den strøm, som solcelleejere og husstandsvindmølleejere levere gratis ud på nettet. Den sendes til forbrugerne i nærheden af VE ejerens bopæl. Der vil den nye el forbruger skulle betale for strømmen og nettarif. Når elselskabet skal levere strømmen tilbage til solcelleejeren er de ud og købe strømmen, som nu betale nettarif for den strøm. I realiteten skulle strømmen kunne sendes tilbage solcelleejeren uden større omkostningen, da elselskabet tidligere har opkrævet nettarif. Derfor bliver der nu af VE ejerens strøm betalt dobbelt nettarif, som derfor giver elselskaberne en uretmæssig dobbeltindtægt. VE ejerenes strøm forlader ikke 0.4 KW nettet og derfor bør de ikke betale for andet end for deres belastning af systemerne. Dermed ikke sagt at VE ejere ikke skal betale til vedligeholde elnettet, men de omkostninger skal være i relation til udgifterne for deres tilstedeværelse der i henholdt til §8 i bekendtgørelse af lov om elforsyning

Hvem tjener på Solcelleejere og husstandsvindmølleejere skal betale rådighedstarif og net tarif Solcelleejerenes strøm er højre i dagtimerne, hvem tjener på det?
Strømmen belaster ikke andet end 0.4 KW ledningsnettet, hvem tjener på det?
Er der yderlig CO² besparede på strøm produceret af, hvem tjener da på den?

Danske Solcelleejere´s holdning er nu, at solcelleejerene får en højre udgift i forholdt til alm. elforbruger. 

Annonce 16