Annonce 1

Penge tilbage i proces-puljen til VE frem mod 2020?

Annonce 15

Fra Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget

Med Energiaftalen 2012 blev afsat 3,75 milliarder til puljen. Siden da har energiforligskredsen bag Energiaftalen af 2012 ad flere omgange besluttet henholdsvis at reducere puljen og reservere midler i puljen til finansiering af andre initiativer, herunder bl.a. provenutab og solcelleordninger.

Den seneste aftale (jf. lovbemærkninger til lov nr. 744 af 1. juni 2015) indebærer, at VE til procespuljen stiller 225 mio. kr. i garanti fra puljen per 1. januar 2017, voksende til 250 mio. kr. i 2020, såfremt der ikke findes en traktat medholdelig løsning på den langsigtede PSO-problematik inden udgangen af 2016.

Læs brevet her

Annonce 16