Annonce 1

Danske Solcelleejere har i dag sendt følgende information til Energitilsynet.

Annonce 15

Fra Foreningen af Danske Solcelleejere:

Vi har i dag pga. Dansk Energis artikel Fredag d. 9. december 2016 været i forbindelse med dem for at høre hvordan de forholder sig til sagen.

De har overfor os oplyst at de har sendt en model til Energistyrelsen for hvordan de ønsker at efterleve vores krav om at solcelleejerene skal afregnes ens i forhold til ellovens §73.

Samtidig har vi kontaktet Energistyrelsen og Energitilsynet hvor vi ny har fremlagt oplysningerne om hvor og hvad vi har fundet i forbindelse med vores undersøgelse af love og bekendtgørelser på solcelleområdet.

Vi har i denne forbindelse fundet en lovgivning fra 17. marts 2010 hvor vi finder afregningsmodellen for vores elmålere er beskrevet og i samme lovgivning finder vi også elafgiften og tariffer m.v. omtalt. Der kan her under es hvad der er omtalt i forkortet udgave.

Vedr. vores elmålere
Den årlige opgørelse sker enten ved anvendelse af en elmåler, der kan »løbe baglæns», når der er overskudsproduktion, eller ved en separat måling af henholdsvis den el som leveres fra nettet og til nettet, hvorefter nettoforbruget er forskellen mellem de to målte værdier.

Uddraget om solcelleejerenes rettigheder for Målere og tariffer m.v.

Der står følgende:
Vedr. tariffer m.v.
Værdien af produktionen svarer således til de sparede omkostninger inklusiv afgifter, tariffer mv. til køb af en tilsvarende el mængde. Værdien af solcelleproduktionen er således også afhængig af producentens eget elforbrug

Der findes også en Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget BEK nr 1358 af 03122013, hvor i der omtales hvor tit at der skal indsamles måle data.
se §4. En fjernaflæst elmåler skal kunne
1) registrere aftag og levering af elektricitet i det kollektive elforsyningsnet særskilt og med en registrering hvert 15. minut eller med kortere intervaller,

Læs også følgende ark fra Energistyrelsen, Faktaark_06-11-2012 og Faktaark_08-12-2012

Der er i dag mindre medlemmer i Danske Solcelleejere, end der er i dag 98000 solcelleejere i Danmark, så der er plads til forbedringer i medlemstallet.

Så støt op om Foreningen med et MEDLEMSKAB til kun 200 kr., så vi kan vise at “VI STÅR SAMMEN”.

Foreningen kan på den måde også i fremtiden være med til sikre og varetage solcelleejerenes fælles problemer i forhold til myndigheder, elselskaber og producenter m.v.
http://5860a8bbde3b66270564ca6946723a65b255db29.web27.temporaryurl.org/bliv-medlem/

Annonce 16