Annonce 1

Dansk Energi ønsker årsafregnede solcelleejere på timeafregning

Annonce 15

Foreningen af Dansk Solcelleejere kan på ingen måde tilslutte sig Dansk Energis ændringsforslag for de 84000 årsafregnede solcelleejere.

Vi ser med stor bekymring på Dansk Energis ønske om en ændring af de årsafregnede solcelleejere skal overgå til timeafregning. De danske årsafregnede solcelleejere har på deres investerings tidspunkt forholdt sig til den lovgivning som var gældende på området. Solcelleanlæg blev på det pågældende tidspunkt markedsført, som værende fritaget for elafgift, nettariffer m.v., PSO og momsen heraf. Disse fritagelser har vi over de senest år set udvandet flere gange både fra Dansk Energis og den politisk hold.

Vi ser derfor med meget stor bekymring over for Dansk Energis nye ændringsforslag over for solcelleejerene, som de har offentliggjort d. 20 januar 2017.
Vi kan igen se Dansk Energi ønsker en udvanding af solcelleejerenes betingelser efter køb af solcelleanlæggene. Vi syntes Dansk Energi skal huske på at deres medlemmer har været leverandøre af solcelleanlæg og derfor i tilfælde af en ændring kan komme til, at stå over for erstatningskrav fra solcelleejerenes side for tabene.

Giv din mening til kende gennem Foreningen at Danske Solelleejere

Der er i dag mere end 98000 som har solcellenalæg i Danmark, så der er plads til forbedringer i medlemstallet.

Så støt op om Foreningen med et MEDLEMSKAB til kun 200 kr., så vi kan vise at “VI STÅR SAMMEN”.

Foreningen kan på den måde også i fremtiden være med til sikre og varetage solcelleejerenes fælles problemer i forhold til myndigheder, elselskaber og producenter m.v.
http://5860a8bbde3b66270564ca6946723a65b255db29.web27.temporaryurl.org/bliv-medlem/

Annonce 16