Annonce 1

Indkaldelse til Generalforsamling

Annonce 15

Indkaldelse til generalforsamling i  Danske Solcelleejere
søndag d. 12. marts 2017 fra
Kl 12.30 til 15-16.00 i Bjerringbro

Hvor mødet afholdes afhænger af, hvor mange medlemmer, som kommer til generalforsamlingen, pga. omkostningerne.

Kom og være med til en at vi får en god debat i forbindelsen med vores solceller m.m. og
vi kan få en dialog om hvor i, som medlemmer se foreningen i fremtiden.

 • Deltag aktivt i foreningens arbejdet som medlem?
 • Vores politik frem over?

Foreningen vil være vært med en kop kaffe og en franskbrød med pålæg.
Vi forventer at have et par gæstetalere inden selve generalforsamlingen afholdes.

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 • Fremlæggelse af budget
 • Indkomne forslag
 • Fastlægges af kontingent
 • Valg af formand (Sidder 2 år endnu)
 • Valg af 1 medlemmer til bestyrelse (genvalg)
 • Valg af 2 medlemmer til bestyrelse (På valg)
 • Valg af suppleanter til bestyrelsen (På valg)
 • Valg af revisor (På valg)
 • Aktivitetsplan for det kommende år
 • Eventuelt


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen og pr. mail. Herunder forslag til bestyrelsesmedlemmer. Kandidater til bestyrelsen/formand skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen og kandidaten skal skriftligt bekræfte dennes opstilling

Der skal gives besked om deltagelse senest 19. februar 2016
Pga. mødestedets beliggenhed til info@danskesolcelleejere.dk

Der vil være mulighed for at stemme pr. brev, hvis dettes ønskes.

Med venlig hilsen

Michael Hvitfeldt
Formand
Danske Solcelleejere

Annonce 16