Annonce 1

Danske Solcelleejere har Foretræde for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 18. maj 2017

Annonce 15

Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg har beskæftiget foretræde af Foreningen Danske Solcelleejeres, torsdag den 18. maj 2017.
Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalgets kalender pr. 10/5-17

Vi har ønsket foretræde i forbindelse med vores dokumentation af solcelleejerenes forringelser i forholdt til de markedsførte betingelser siden 2010, og at markedsføringen ikke er korrekte i forhold til de dokumenter, som foreligger fra de offentlige instanser m.fl. siden marts 2010 og frem til Energinets høring 1. maj 2017.

Disse dokumenter vedr. forslag og ændringer af lagring, tariffer mv. og målemetoder, som anvendes trods de er diskriminerende i forhold til Ellovens §73 og EU´s Eldirektiv, som omhandler rimelighed, objektivitet og ikke diskrimination eller er i direkt modstrid med den markedsføringen som er fremsat fra Energiministeriet, skatteministeriet og Energistyrelsen mfl. siden 2010.

Foreningen ligger inde med dokumentation på, at mange af disse instanser har og er indblandet i vildledende og utilbørlig markedsføring siden 2010, som situationen har udviklet sig over for solcelleejere.

Annonce 16