Annonce 1

Energinet ændre sagsbehandlingstid på reparationer af anlæg til max. 4 uger

Annonce 15

Foreningen af Danske Solcelleejere har kontaktet Energinet pga. at solcelleejere med fejl i komponenter  på deres anlægget ikke har kunne udbedres det seneste ½ år. Da Energinet inden udskiftningen af en sådant komponenten skriftlige skal godkende det, hvis der skal ske udskiftning af en Invertere eller i panellerne til et andet produkt en der tidligere godkendte i anlæg hos Energinet.

Vi har derfor været i dialog med Poul Bendixen, Afdelingsleder for Afregning og Support af VE, hos Energinet.

Poul Bendixen fortalte, at han efter sommerferien har nedsat en taskforce på baggrund af den forøgede sagsbehandlingstid, som nu skal nedbringe den pukkel, der er opstået henover foråret/sommeren.

Planen er, at de sager Energinet har modtaget i marts, april og maj måneder er færdigbehandlet inden udgangen af august måned. Der bliver oplyst, at de ældste sager tages først.

De sager, der er modtaget i juni måned forventes færdig senest medio september måned, hvorefter de forventer at den .

Til sidst har Energinet oplyst, at de gerne beklage de gener, som den forlængede sagsbehandlingstid har medført for solcelleejerne.

Annonce 16