Annonce 1

Energiministeriet, Energistyrelsen, Dansk Energi, Energitilsynet og Energinet burde være el-forbrugerne fagligt langt overlegne.

Annonce 15

Vedr. Energistyrelsens Pressemeddelelse omkring de egenproducenter, der allerede har en fasemåler, og som ønsker denne måler udskiftet; at de kan få ret til dette mod egenbetaling.

Energiministeriet, Energistyrelsen, Energitilsynet, Dansk Energi  og Energinet burde være el-forbrugerne fagligt langt overlegne, hvorfor de burde kunne behandle disse på en rimelig og retfærdig måde. Det er ligesom derfor, at de har ret til at opkræve tariffer.

Denne forudsætning synes dog ikke at holde. Hvorfor?

Går jeg som forbruger til en købmand og køber varer, og det nu viser sig, at kasseapparatet viser for meget, og jeg derfor kommer til at betale for meget, hvad sker der så? Normalt ville købmanden gennemgå kassebonen med kunden, og give rigtigt tilbage med det samme.

Hvis derimod der er tale om en privat elkunde og et elhandelsselskab, så ser det noget anderledes ud. Forestil dig nu, at købmanden er din elleverandør, mens kasseapparatet er din elmåler.

Der sker det, at såfremt fejlen opdages, skal købmanden have et nyt kasseapparat.

Såfremt kunden behandles som el-kunderne bliver, vil det være kunden hos købmanden som bliver tvunget til at betale det nye kasseapparat.

Dette vil imidlertid ikke ske, da købmanden naturligvis selv skal betale et nyt kasseapparat.

Herudover risikerer købmanden, ved en retssag, både at skulle betale en klækkelig bøde, og at skulle tilbagebetale kunderne for tidligere køb med det gamle kasseapparats for høje takst.

Uanset at elselskaberne tvinges til selv at betale udskiftning af uegnede målere, bør elselskaberne naturligvis også tilbagebetale kunderne for de forhøjede regninger, som de forkerte målere har forårsaget.

Men det har virkeligt været nødvendigt, at gå til domstolene for at sikre, at Ministerier, Elselskaber, Energistyrelse, EnergiNet, Energitilsynet og de øvrige involverede instanser, og alle de involverede kloge mennesker, vil garantere og give el-forbrugerne en rimelig retfærdig behandling?

Dette til overvejelse for alle i det danske samfund.

Annonce 16