Annonce 1

Støtte til el fra solceller fra 2015

Annonce 15

Timebaseret nettoafregning

Solcelleanlæg tilsluttet egen elmåler (forbrugsinstallation) kan nettoafregne på timebasis. Timebaseret nettoafregning indebærer, at du ikke skal betale PSO og elafgifter af den el, som du producerer og forbruger inden for samme time. Værdien af den elproduktion, du selv kan forbruge inden for samme time, svarer således til de sparede omkostninger ved køb af elektricitet. Netvirksomheden i dit område kan dog opkræve en rådighedsbetaling for den elproduktion, som du selv forbruger. Lejere kan desuden nettoafregne produktionen fra et solcelleanlæg ejet af udlejer af ejendommen. Dette gælder både for private og for erhvervslejere. Du kan læse mere om nettoafregning i nettoafregningsbekendtgørelsen og på Skats hjemmeside.

 

Læs hele artiklen om støttereglerne her

Annonce 16