Annonce 1

10 grunde til solcelleanlæg installationer skal kontrolleres regelmæssigt

Annonce 15

10 grunde til solcelleanlæg installationer skal kontrolleres regelmæssigt

fremhæver hvorfor elektrisk test af solcelleanlæg installationer er et grundlæggende krav.

  1. Overensstemmelse med IEC 62446

IEC 62446 anbefaler, at regelmæssige kontrol af et eksisterende anlæg skal udføres. Standarden definerer minimumskrav til dokumentation, idriftsættelse tests og kontrol for solcellesystemer. Som sådan er denne standard specificerer ikke blot de minimumskrav elektrisk test og kontrolkrav, men lige så vigtigt, hvordan resultaterne og kontrolprocedurer dokumenteres og leveres til forbrugerne efter installationen.

Hvor det er relevant, skal resultaterne og anbefalingerne fra tidligere regelmæssige kontroller tages i betragtning. En periodisk rapport kontrol, skal stilles til rådighed og omfatte en liste over eventuelle fejl og anbefalinger til reparationer eller forbedringer (såsom opgradering af et system til at opfylde de nuværende standarder).

  1. Undgå brandfare

Da antallet af solcelle systemer på taget er vokset i årenes løb, så har antallet af rapporterede tilfælde af brande. Hus brande startet af elektriske fejl i tagmonteret solcelleanlæg, er blevet rapporteringer i England, Australien, USA og Frankrig – blandt andre. Den periodiske afprøvning af elektriske kabler og komponenter, der er forbundet med solcelleanlæg systemer vil sikre en sikker drift af systemet og mindske den potentielle risiko for brand forbundet med eventuelle elektriske fejl.

  1. Effektiv jordforbindelse

Som med alt elektrisk udstyr skal solpaneler og deres reolsystemer jordes at begrænse den potentielle elektriske stød og brandfare. Hvis jordforbindelse nedbrydes over tid, kan enhver, der kommer i kontakt med et metalstykke af systemet modtager et stød. Mens sandsynligheden for ​​stød er lav, bør man forekomme, er chancen for væsentlig skade er stor, på grund af den høje spænding, og den ekstra fare for at falde fra tagmonterede systemer.

  1. Jordfejl

Solcelleanlæg, især store systemer, har mange meter kabler, hvoraf meget er begravet under jorden. Dårlige forbindelser af isoleringen vil give kortslutninger på PV-systemet, som derved vil skabe overgang til jorden. Dette kan især være problematisk under fugtige eller våde forhold, hvor isoleringen overvågning eller fejlstrøm overvågningsfunktion inden for en inverter forhindrer inverteren i at starte op som til gengæld kan reducere effektiviteten af ​​PV installation.

  1. Miljøforringelse

Solcelleanlæg ifølge deres natur er udsat for elementerne. Skader eller korrosion på kabler og konnekterer forårsaget af fugtindtrængning kan resultere i forringelse i ydeevne eller øget risiko for brand. Regelmæssig elektrisk test vil sætte systemets ydeevne, der skal overvåges, og eventuelle nødvendige reparationer eller afhjælpende foranstaltninger, der skal træffes.
Vi har skabt en Infografik at illustrere disse 10 grundeCopyright Danske Solcelleejere

 

  1. Overfladeforurening og fysiske skader

PV moduler kan blive snavset eller forurenet over tid, og dette kan reducere den operationelle effektivitet og ydeevne. Ligeledes kan vejrpåvirkningen resultere i fysisk beskadigelse af bestanddelene i et PV installation. Objekter faldet med fugle kan resultere i fysisk skade på PV-moduler, som kan resultere i reduceret produktion ydeevne. Periodisk elektrisk test som en del af regelmæssig vedligeholdelse vil gøre det muligt for eventuelle problemer, der skal identificeres og diagnosticeres.

  1. Skader på ledninger

Det mest oplagte eksempel på dårlig ledningsføring er, når ledninger hænge under panelerne og røre tag eller underliggende vegetation. Til sidst wire belægning slides eller beskadiges af gnaver vedhæfte og potentielt afsløre kobbertråde, der præsenterer et stød. Enhver forringelse af kabelforbindelser og ledninger kan identificeres ved at anvende regelmæssig elektrisk test for at identificere potentielle fejl.

  1. Kontrol af systemets ydeevne

Installationen af ​​solenergianlæg kun foretages efter nøje overvejelse af de involverede omkostninger og det potentielle afkast på investeringer via lavere energiregninger og FIT betalinger.

Som et resultat, kontrol af systemets ydeevne og energiproduktion fra panelerne er særlig vigtig. I mange tilfælde simple elektriske fejl eller ledninger svigt kan medføre en alvorlig ineffektivitet i evnen af ​​panelet til at producere strøm. Selvom ordentlig måling vil give en indikation af systemets ydeevne, periodisk elektrisk test er afgørende for at efterprøve igangværende funktionelle ydeevne over lange perioder.

  1. Garanti opfyldelse

Kan kræves periodisk elektrisk test af solenergianlæg at identificere og bekræfte fortsat sikker drift og maksimal energi output ydeevne som en del af produktgarantier og solcellesystemets komponent garantier.

  1. Kundens dokumentation

Alle solcelleanlæg installationer kræver tilvejebringelse af diverse dokumentation og former til kunden. System dokumentation omfatter normalt system data, montør detaljer, elektriske diagrammer, drift og vedligeholdelse instruktioner og andre oplysninger, der kan kræves af visse standarder eller tilsynsorganer.

Kopier af alle data test og idriftsættelse bør også gives, og som et minimum bør omfatte resultaterne fra de elektriske sikkerheds- og kontrolarbejdet gennemføres som en del af systemets installation procedurerne for.

Orginal Artiklen

Annonce 16