Annonce 1

Pressemeddelelse om stiftende generalforsamling for Danske Solcelleejere

Annonce 15

Danske solcelleejere får nyt samlingssted

En ny forening betyder, at 70.000 danske solcelleejere får mulighed for både at udveksle erfaringer med hinanden og påvirke beslutninger inden for energipolitikken

Danske Solcelleejere blev egentligt til i 2012, etableret af John Rasmussen, men det er først her i 2014, hvor foreningen for alvor har taget form, blandt andet via Michael Hvitfeldts engagement. Danske Solcelleejere fik i oktober, både deres egen hjemmeside og Facebook-side. Siden er det gået rygende stærkt for at blive færdig til den stiftende general forsamling, som bliver afholdt 25. januar 2015 kl. 11.00 på

Lille Restrup Hovedgaard
Lille restrupvej 71
9620 Aalestrup

Gæstetalere er:
Jane Kruse, Forstander og Informationansvarlig fra Nordisk Folkecenter Thy og
Flemming Vejby Kristensen, Forretningschef, Energi Midt og Formand for Danske Solcelleforening

Michael Hvitfeldt siger, at formålet med Danske Solcelleejere er

  • At du som medlem af Danske Solcelleejere, skal man være med til at sætte dagsorden for foreningens virke.
  • At medlemmer vil blive tilknyttet en lokal forening, som kan komme med opfordringer eller tiltag til bestyrelsen.
    At have en åben og brugervenlig side, så der kan kommunikeres med andre, som er ejere eller har  interesse for solceller.
  • At give interesserede større viden, informationer og vejledning om solcelleanlæg
  • At varetage solcelleejerens interesse over for myndigheder, elselskaber, leverandører mv.
  • At afholde møder, foredrag og andre arrangementer med udgangspunkt i vedvarende energi.
  • At deltage aktivt i debatter vedr. solceller m.m.

Danske Solcelleejere har i øvrigt for nylig sendt et brev til Klima-, Energi- og Bygningsminister Rasmus Helveg Petersen pga. de mange ændringer på solcelleområdet, som har været foretaget i det forgangene år. Foreningen håber på at få et møde med ministeren i foråret 2015.

Din partner i solskin og regn
Med venlig hilsen

Michael Hvitfeldt.
Danske Solcelleejere
www.danskesolcelleejere.dk

Kontakt: For tilmelding til Stiftende generalforsamling
Tlf.: 415 12345, info@danskesolcelleejere.dk eller tilmelding på siden

Udskriv

Annonce 16