Annonce 1

Beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg

Annonce 15

Beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten til solcelleanlæg, nyhedsbrev udsendt fra Klima, Energi og Bygningsministeriet.

Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget og vedkommende minister, jf. § 3 i lov om statsrevisorerne og § 18, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.
Læs beretningen her

Ministerredegørelse til statsrevisorerne vedrørende beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten til solcelleanlæg.
Læs artiklen her

Iværksatte tiltag i Klima-, Energi- og Bygningsministeriet som opfølgning på Folketin-gets kritik af 30. maj 2013.
Læs artiklen her

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg.
Læs artiklen her

Beretning 25/2013 om ændringen af støtten til solcelleanlæg.
Læs artiklen her

 

Annonce 16