Annonce 1

76 kommunale solcelleanlæg, som ikke overholder reglerne.

Annonce 15

I foråret 2014 blev kommunernes adgang til at få dispensation for krav om selskabsmæssig udskillelse af solcelleanlæg, begrænset i en bekendtgørelse, herunder særligt med etableringen af en pulje for dispensationer på 20 MW, som blev opbrugt på åbningsdagen den 31. marts 2014. Bekendtgørelsen blev senere ændret, således at der inden for puljen blev givet mulighed for at bytte mellem tilsagn og afslag givet til anlæg i samme kommune. Energistyrelsen meddelte i den forbindelse samtlige kommuner, at det måtte forventes, at Statsforvaltningen ville blive inddraget, hvis der efter den 1. december 2014 blev konstateret overtrædelser af reglerne for kommunale solceller. Energistyrelsen har den 19. januar 2015, fra Energinet.dk, modtaget oversigt over 76 kommunale solcelleanlæg, som ikke overholder reglerne.

Der vedlægges kopi af Energistyrelsens skrivelse af 26. januar 2015 til Statsforvaltningen. I skrivelsen orienteres Statsforval tningen om nettilsluttede solcelleanlæg, som ikke på behørig vis er selskabsmæssigt udskilt.

Til udvalgets orientering fremsender jeg endvidere Energistyrelsens besvarelse af 10 spørgsmål fra KL vedrørende kommunernes opsætning af solcelleanlæg.

Med venlig hilsen

Rasmus Helveg Petersen

original Brev fra KEB

Besvarelse af spørgsmål fra KL

Energistyrelsens henvendelse til Statsforvaltningen

 

Annonce 16

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.